Refresh loader

44 björnar dödade i skyddsjakt under en månad

Home > Okategoriserade > 44 björnar dödade i skyddsjakt under en månad

44 björnar dödade i skyddsjakt under en månad

Nu har björnarna börjat vakna ur sina iden. Det har inneburit att 44 björnar har skjutits i skyddsjakt under en månad (sedan 4 april). Samtliga dödade i Norrland. Naturvårdsverket har också beslutat att 14 länsstyrelser Får fatta beslut om licensjakt på björn i augusti.; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. Hur många björnar det blir vet vi ännu inte. Förra året sköts 624 björnar av 622.

Det var Jämtlands län som sköt 3 för många samt 1 för mycket i Västerbotten. I Värmlands sköts 2 färre än vad som var tillåtet (3).I Naturvårdsverket gör bedömningen att förutsatt att andelen björnar som dödas efter beslut om skyddsjakt hålls på liknande nivå under den tid som beslut gäller (till 2026). Naturvårdsverket tror att populationsutvecklingen kommer att vara fortsatt stabil och att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för björn inte försvåras. Högsta förvaltningsdomstolen har också beslutat om avgörande gällande bedömningen enligt jaktförordningen om licensjakt på björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd (Mål nr 963-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2417-21).

Translate »