Refresh loader

Är lodjuret hotat i Sverige?

Home > Aktuellt > Är lodjuret hotat i Sverige?

Är lodjuret hotat i Sverige?

JA – lodjuret är hotat i Sverige!

Sverige har lovat att bevara de arter som finns naturligt i vårt land. Till hjälp för detta finns ett dokument som heter Rödlistan. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Den sammanställs av SLU Artdatabanken.

Lodjuret finns upptagen i rödlistan i kategorin “Sårbar”. Det betyder att den är hotad. Lodjurspopulationen beräknas minska med mer än 10 % inom 15 år. Ändå tillåts jakt på lodjuret i licensjakt och skyddsjakt. Det bedrivs även illegal jakt som kan vara förödande effektiv i län där snöskoter används.

Beslut om licensjakt på lodjur 2022 som fattas regionalt i länsstyrelserna har ännu inte kommit.

Jaktkritikerna kommer att överklaga licensjakterna på lodjur. Vi hoppas och önskar att du ger oss ditt stöd.

Klicka här för att bli medlem!

Rödlistan

Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Den har utkommit sen år 2000 och revideras vart femte år. Den beskriver tillståndet för våra arter av växter och djur samt om någon art går mot att minska eller öka och hotas eller stärkas. Alla olika data som behövs för att bedöma hotstatusen för varje art samlas in och används av experter för att bedöma hur starkt hotade arterna är.

De kategorier som finns i Rödlistan är:

  • Livskraftig (LC)
  • Nära hotad (NT)
  • Sårbar (VU)
  • Starkt hotad (EN)
  • Akut hotad (CR)
  • Nationellt utdöd (RE) 

De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade. Därmed är lodjuret som befinner sig i kategorin VU hotad.

En lokattmamma som kärleksfullt tvättar sin unge i gräset en sommardag. Har de någon framtid i Sverige? Kanske, om vi hjälps åt att skydda dem.

Klimatförändringar hotar även djuren

Vi har den senaste tiden upplevt en rad dramatiska och omvälvande händelser i Sverige såväl som hela världen. Bränderna som drog fram i Sveriges alla skogar 2018 samt pandemin Covid 19 borde ha lärt oss att vi inte kan förutse alla katastrofer som kan inträffa. Att då driva hotade djurarter mot utrotningens brant i skydds- och licensjakter måste ses som oansvarigt. De klimatförändringar som ständigt pågår drabbar de vilda djuren hårt. Kan det till exempel bli en “tipping point” förlodjuret och andra arter? Kanske blir det nästa överraskning. Vi måste vara mer rädda om de vilda djuren.

Att gömma sig i ett träd skyddar tyvärr inte lodjuret mot vare sig jägare eller klimatförändringar.

Tamkatten och lodjuret

Katten är det populäraste husdjuret i Sverige. Bland de vilda djuren har lodjuret har flera gånger blivit framröstad som det populärast. Flera likheter finns mellan dem. Lodjuren kan spinna, jama, fräsa och yla, precis som våra tamkatter. De tvättar även sin päls på samma sätt som tamkatterna, genom att slicka pälsen. Båda kattdjuren tycker om att ligga högt upp och titta ner på omgivningarna. Men lodjuret utsätts för jakt och begränsas hårt.

Det finns cirka 1 441 000 tamkatter i Sverige men bara cirka 1250 lodjur. Lodjuren behöver vårt beskydd.

Om du råkar möta ett lodjur

Lodjur anses vara ett skyggt djur men samtidigt finns individer som kan vara nyfikna och visa sig nära människor. Skulle du ha lyckan att möta ett lodjur behöver du inte vara rädd – det finns inga kända fall där människor skadats eller dödats av lodjur, därför anses lodjur inte vara farliga för människor. Lodjuret tittar kanske nyfiket på dig en stund och ger sig sedan av.

En person som fått uppleva lyckan av att möta lodjur är Leif Hagström. Se hans underbara film nedan om mötet med lodjuren.

Möte med ett lodjur -Filmat av Leif U Hagström

Jakten är djurplågeri

Lodjursjakter är grymma då de jagas med två lösa, starka jakthundar som jagar upp lodjuren i ett träd där den sedan skjuts ner av jägaren. Lodjuren fångas även i fällor där de ofta river av sig klor och biter av sig tänder i sina desperata försök att ta sig ut. Lodjur spåras även med snöskoter av tjuvjägare i snörika län.

Vilda djur skyddas inte av djurskyddslagen, som våra husdjur gör. Jägaren får själv avgöra vad som är “onödigt” lidande, och därmed även vad som är “nödvändigt” lidande. Enligt 27 § i Jaktlagen ska “jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.. Men vad är då egentligen “nödvändigt” lidande? Ja, det är det alltså jägaren som avgör.

Vad kan vi göra för att skydda lodjuren?

Jaktkritikerna överklagar lodjursjakterna, bli gärna medlem. Lägsta avgiften är 30 kr som stödmedlem. Om du inte vill bli medlem i Jaktkritikerna, bli då medlem i någon annan organisation för djuren som överklagar lodjursjakter.

Tala gärna med vänner och familj om behovet av att skydda lodjur och andra vilda djur mot utrotning. Det behövs engagemang från fler människor.

Kontakta politiker och myndigheter och kräv att djuren får bättre beskydd.

Jaktkritikerna vill att även de vilda djuren ska omfattas av djurskyddslagen.

Translate »