Refresh loader

Ett glädjande besked – skyddsjakt på järvar stoppad

Home > Aktuellt > Ett glädjande besked – skyddsjakt på järvar stoppad

Ett glädjande besked – skyddsjakt på järvar stoppad

Jaktkritikernas fick ett glädjande besked av Förvaltningsrätten i Luleå om att skyddsjakten på 7 järvar har stoppats.

Jaktkritikerna överklagade den 8 oktober länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut om skyddsjakt efter 7 järvar i Mittådalens sameby. Jaktkritikerna framförde i sin överklagan bland annat att:

Förutsättningen för att skyddsjakt på järv ska kunna tillåtas är följaktligen att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Av 7 § jaktlagen följer grundförutsättningen om allvarlig skada. Om myndigheten inte visat att dessa förutsättningar är för handen är jakten förbjuden.

Förvaltningsrätten i Luleå inhiberade jakten den 8 oktober, samma dag som vår överklagan nådde domstolen. Domen kom den 14 oktober efter att både länsstyrelsen i Jämtlands län, samt Mittådalens sameby fått möjlighet att yttra sig över Jaktkritikernas överklagande.

Förvaltningsrätten i Luleå bedömde sammanfattningsvis att:

länsstyrelsen inte har visat att förutsättningarna för skyddsjakt föreligger, varken beträffande kriteriet att förhindra allvarlig skada eller gynnsam bevarandestatus. Förutsättningarna för skyddsjakt är därför inte uppfyllda. Överklagandena ska således bifallas på så sätt att beslutet upphävs.

Bli medlem och ge oss ditt stöd! Med större medlemsantal får vår organisation större tyngd och vi kan nå fler framgångar!

Klicka här för att bli medlem!

Läs vår överklagan samt domen i länkarna nedan.

Överklagan av Jämtlands läns beslut 21-10-06 om skyddsjakt sju järvar

Dom 21-10-14 Bifaller överklagandet och upphäver beslutet

Det är mycket svårt att lyckas stoppa jakter genom överklaganden. Men ibland lyckas det. Vi är mycket glada över att jakten på de sju järvarna gick att stoppa.

Translate »