Refresh loader

Björnar hetsas med hundar

Home > Aktuellt > Björnar hetsas med hundar

Björnar hetsas med hundar

Amerikanska plotthundar är stövare för rovdjur. I nordamerika jagas björn, vildsvin, puma, lodjur, bobcat, tvättbjörn och ev också prärievarg med hjälp av plotthundar. Björnjägare i Sverige gillar plotthundar för att man anser att de är mycket effektiva. Ofta släpper jägare två plotthundar efter en björn och hundarna jobbar då tillsammans för att ställa björnen. För en björn måste det vara oerhört stressande att utsättas för dessa starka och tuffa hundar. Det finns även forskning som visar att jakthundar stressar björnar under jakt. Det är norska forskare som kommit fram till detta. Deras försök visar att hundarnas beteende är avgörande för hur stressad björnen blir. Användning av två hundar stressade mer än en ensam jakthund. Resultaten av forskningen presenterades i ett pressmeddelande från NINA (Norsk Institutt for naturforskning). Två hundar jämfört med en gav högre hjärtfrekvens även om björnen stod helt i ro vilket tyder på att två hundar är mer mentalt stressande för björnen. Däremot var det hastigheten på björnen som påverkade kroppstemperaturen. Björnars artspecifika värmekänslighet innebär livshotande överhettning vid stress. Trots detta skickas aggressiva hundar försedda med högteknologiska jakttillbehör (GPS, filmkameror, mikrofon) mot björnarna under långa perioder.

På Youtube finns jaktfilmer där björnar jagas av plotthundar till utmattning. Björnarna försöker komma undan sina plågoandar, ibland genom att klättra upp i träd eller ge sig ut i vattendrag för att försöka simma ifrån hundarna. I Norge är det förbjudet att jaga björn med plotthund. Där jagar man istället björn med hundar av spetstyp som driver björnen lite långsammare än plotthunden. Jaktkritikerna anser att jakt med plotthund måste förbjudas i Sverige. Vi vill helst se att björn inte jagas alls, men ett första steg vore att förbjuda plotthundarna.

Björnarna försöker komma undan sina plågoandar, ibland genom att klättra upp i träd eller ge sig ut i vattendrag för att försöka simma ifrån hundarna.

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!

En polisinspektör och en länspolismästare vid Gävleborgspolisen begärde 2013 i en hemställan till Naturvårdsverket att all björnjakt med drivande hund skulle förbjudas. De ansåg att en jakthund som driver med skall utsätter björnen för onödigt lidande. Björnen står högst upp i näringskedjan och är därför inte van att fly, som bytesdjur är. De jämställde även björnjakt med drivande hund med den drevjakt efter räv som förr förekom i England men som nu är förbjuden. Det var polisinspektör Lars Erik Nordin som hade bestämt sig för att försöka stoppa jaktformen efter att ha sett en film där flera plotthundar jagar en björn. Det hade även inkommit anonyma berättelser om björnjakter med plotthundar, som ansågs strida mot jaktlagstiftningen. Tyvärr blev det inget förbud den gången.

Även jaktundarna utsätts såklart för risker under dessa jakter.

– En tysk invandrare i USA, Jonathan Plott, flyttade till North Carolina 1750. Han hade med sig fem vildsvinshundar från Tyskland. Men eftersom det inte fanns några vild-svin på den tiden i Smoky Mountains började Plott-familjen istället jaga björn med hundarna. Plottfamiljen avlade sedan på dessa fem hundar i sju generationer (200 år) med som man tror bara en eller två inkorsningar av andra raser. På 1950-talet registrerades de första plottarna i United Kennel Club av familjen Plott.

Translate »