Refresh loader

Blir jag dödad i mars? english español

Home > Okategoriserade > Blir jag dödad i mars? english español

Blir jag dödad i mars? english español

Jakt på hotade lodjur – nästa blodbad i svenska skogar

english

español

I skrivande stund pågår fortfarande den hemska vargjakten i Sverige. Jägare med skarpa jakthundar har invaderat svenska skogar. Vargfamiljer jagas, plågas och utplånas alltjämt. Detta trots protester från många svenskar och flera naturorganisationer. De vargar som nu dödas har inte stört människor på något sätt. De dödas enbart för att de är vargar.

Snart är det dags för nästa blodbad i den svenska naturen. Då är det Sveriges populäraste vilda djur som blir utsatt för rovdjursjägare och deras hundar, nämligen lodjuret.

På Naturvårdsverkets hemsida under “Jakt på rovdjur” står följande:

“Jakt på stora rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. Rätten att besluta om licensjakt på björn, varg och lodjur delegeras till länsstyrelser i län där antalet föryngringar för arten i rovdjurförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek.”  

Licensjakten på lodjur startar den 1:a mars. I södra och mellersta Sverige är det i år dubbelt så många lodjur som får dödas jämfört med föregående år. I norra Sverige har besluten inte kommit ännu. I det södra förvaltningsområdet blir det tillåtet att döda 86 lodjur (år 2022 dödades 32). I det mellersta förvaltningsområdet får jägare döda 78 lodjur (år 2022 dödades 56). Sammanlagt för det södra och det mellersta förvaltningsområdena blir det alltså 164 lodjur som får jagas, förföljas av lösa hundar och skjutas ihjäl. År 2022 var det 88 st, alltså en ökning med det dubbla. Och ännu har vi alltså inte sett besluten från det norra förvaltningsområdet…

Lodjursjakter är grymma då lodjuret får jagas med två lösa, starka jakthundar. Hundarna som släpps lösa i skogen bär GPS och ofta kamera. Jägaren kan ta det lugnt och vänta medan hundarna “gör jobbet”. De spårar upp lodjuret och jagar det tills det inte orkar springa längre. Då klättrar lon upp i ett träd för att undkomma. Hundarna vaktar under trädet och lokatten har ingen möjlighet att fly. Sedan skjuts det ner av jägaren på nära håll.

Lodjur får fångas även i fällor i vissa län. Instängd i fällan händer det att lodjuret river av sig klor och biter av sig tänder i sina desperata försök att ta sig ut. Ett lodjur kan bli sittande i timmar i en fälla om inte jägaren kommer snart för att vittja fällan. Enligt lagen måste fällan vittjas två gånger per dygn. Lodjuret skjuts till döds utan möjlighet att fly. I snörika län använder tjuvjägare snöscooter för att spåra lodjuren.

Jakten på lodjur och varg skildras ofta i sociala medier av jägarna som “spännande, fartfylld, häftig”. Jägaren får vid licensjakt mot uppvisande av ett citesintyg behålla skinnet av det dödade djuret. Därmed är lodjursjakten en nöjes- och- troféjakt.

Lodjurshonan har sin årsunge med sig vid tiden för jakten. Om mamman och ungen kommer ifrån varandra under jakten kan det hända att mamman skjuts men inte ungen. En föräldralös unge kan få svårt att klara sig. Kanske kommer den in i samhällen i jakt på föda. Då kan det bli skyddsjakt på ungen.

Lodjuret är Europas största vilda kattdjur och har vid flera tillfällen röstats fram som svenska folkets mest populära djur.

Vilda djur i Sverige skyddas inte av djurskyddslagen, som våra husdjur gör. Enligt 27 § i Jaktlagen ska “jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Men paragrafen är tandlös eftersom vilda djur uppenbarligen får jagas med lösa, skarpa jakthundar och fångas i fällor. Vilda djur utsätts för lidande under jakt. Och Jaktkritikerna anser att allt detta lidande är onödigt lidande.

Jaktkritikerna vill att jakt på lodjur förbjuds. Lodjuret är hotat i Sverige och borde inte jagas. Vilda djur måste omfattasav djurskyddslagen.

Klicka här för att bli medlem! Ge oss ditt stöd! Då blir vi starkare.

Translate »