Refresh loader

Dessa djur får jagas i augusti

Home > Aktuellt > Dessa djur får jagas i augusti

Dessa djur får jagas i augusti

46 däggdjursarter jagas i augusti 2021.

Följande däggdjur är det licensjakt på:

Gråsäl från 20 april till 31 december, 2000 gråsälar. Brunbjörn från 21 augusti till 15 september. Brunbjörnen står på Rödlistan, utgiven av Naturvårdsverket och SLU artdatabanken.

Följande arter är det skyddsjakt på:

Vikare säl, 420 sälar, 1 maj till och med 31 december. Knubbsäl, 900 sälar, 20 april 2021 till 20 maj och efter födelseperioden (men fortfarande finns gravida knubbsälar)16 juli till 19 april 2022. Östersjöns knubbsälar är Rödlistade.

Följande fridlysta arter är det i augusti allmän jakt eller på. En del från visst datum:

Däggdjur:

Rödräv, årsungar hela året om. Vuxna rävar från 1 augusti till 15 april, något kortare i vissa län men minst till 29 februari.

Grävlingsjakt startar 1 augusti, men jakt på årsungar året om.

Vildsvin ungar året runt, övriga från 1 april över sommaren, hösten fram till 31 januari.

Rådjur hornbärande från 16 augusti till 30 september. Därefter, den 1 oktober är det allmän jakt på alla rådjur. Kiden, barnen får skjutas ihjäl från 1 september.

Följande däggdjur är inte fridlysta, de får alltså jagas året runt:

Mink, ungar som fäder jagas hela året. Samma gäller även bisam, mufflonfår, mårdhund, stenmård, sumpbäver, tvättbjörn, vildkanin.

Följande däggdjur är fridlysta men under vissa förutsättningar ändå jakt på även i augusti:

Ekorre, hermelin, hermelin, vessla, iller, mård.

Dessa arter får jagas året om, under vissa förutsättningar:

Husmus, mindre skogsmus, större skogsmus, skogslämmel, fjällämmel, rödsork som finns sällsynt i Luleå och Torne lappmarker, gråsiding, skogssork som är en nyckelart tillsammans med åkersork, vattensork, mellansork, mullvad (som är en insektsätare), brunråtta, svartråtta som står i Rödlistan som utrotad.

Mindre dvärgnäbbmus, dvärgnäbbmus, lappnäbbmus, vanlig näbbmus, taiganäbbmus, vattennäbbmus. (Inga av dem är möss trots namnet, de är insektsätare som mullvad, igelkott och fladdermöss.)

Dessa fridlysta däggdjur är det ändå jakt på under vissa förutsättningar:

Fälthare, älgkalv, kronhjort kalv, dovhjortskalv.

Fåglar som jagas i augusti:

Följande 8 “vanliga” fåglar är inte fridlysta men de får inte jagas ute i naturen som skogar, fjäll, vatten utan bara under vissa förutsättningar tex i odlingar, på gården, kring vissa fiskeredskap, viltuppfödning, hönsgård eller liknande. Om de är en olägenhet:

Pilfink, gråsparv och koltrast, björktrast, stare, skrattmås, havstrut storskarv får jagas året runt.

Följande 22 fåglar är fridlysta men får jagas under allmän jakt i augusti:

Skata från 1 juli. Kaja från 1 juli. Kråka från 1 juli. Råka från 21 juli. Gråtrut från 1 augusti. Ringduva från 1 augusti. Grågås från 11 augusti. Kanadagås från 11 augusti. Fiskmås från 11 augusti. Ejder från 21 augusti. Kricka från 21 augusti. Bläsand från 21 augusti. Gräsand från 21 augusti. Knipa från 21 augusti (20 augusti i gränszon mot Finland). Storskrake från 21 augusti (20 augusti i gränszon mot Finland). Vigg från 21 augusti (20 augusti I gränszon mot Finland) Nötskrika från 21 augusti. Dalripa från 25 augusti. Fjällripa från 25 augusti. Järpe från 25 augusti. Orre från 25 augusti. Tjäder från 25 augusti.

Skyddsjakt på trana från 1 augusti.

På flygplatser får jagas hela året: (i bokstavsordning )

Bläsgås, Fiskmås, Grågås, Havstrut, Kaja, Kanadagås, Korp, Kråka, Ringduva, Skrattmås, Skata, Storskarv, Tamduva, Vitkindad gås,

Translate »