Refresh loader

Fällan – en fasa för lodjuret

Home > Aktuellt > Fällan – en fasa för lodjuret

Fällan – en fasa för lodjuret

I Sverige är det fortfarande år 2021 tillåtet att bedriva jakt på lodjur med fällor. Detta trots att flera djur- och-miljöorganisationer upprepade gånger krävt ett förbud mot användandet av fällor och även snaror.

Jaktkritikerna vill se ett förbud mot att fånga lodjur (och även andra djur!) i fällor! Lodjur i fällor skadar ofta sina tänder och klor svårt när de försöker ta sig ur fällan. Träflis har hittats i magen på fällfångade lodjur. Om fällan inte vittjas ofta kan det hända att lodjuret får sitta lång tid i fällan, med all den stress och lidande det medför. Lodjuret är försatt i ett hjälplöst tillstånd utan möjlighet att fly när jägaren närmar sig. Man kan lätt föreställa sig den ofattbara stress det orsakar djuret.

De är fällor som används är sådana som fångar lodjuren levande. Fällorna som används ska vara godkända av Naturvårdsverket. Det är förbjudet att använda fällor som inte är godkända. Regler för när fångstredskap kan godkännas samt hur de får användas återfinns i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Förteckning av fångstredskap som får användas i Sverige

Föreskrifter och råd om användande av fångstredskap – Naturvårdsverket

Föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap

En unge kan fastna ensam i fällan och mamman blir kvar utanför, och tvärtom – mamman i fällan och ungen utanför.

I Naturvårdsverkets föreskrifter kan man läsa följande:

“Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas. Avgörande för godkännande är att djuren inte riskeras att utsättas för onödigt lidande, att redskapen är säkra för människor och husdjur samt att de enbart fångar de arter som fångstredskapet är avsett för. Vilka fångstredskap som får användas framgår av förteckningen över fångstredskap som får användas i Sverige.” 

Ser Naturvårdsverket alltså inte allvarligt på att lodjur skadar sina klor och tänder samt att lodjuren får träflis i magen då de försöker ta sig ut?

Att redskapen är säkra för husdjur stämmer inte heller. År 2019 satt två hundar fångna i en fälla i en månad innan de hittades, svårt utmattade och svultna och uttorkade. Är det kanske din hund eller katt som fångas i en fälla nästa gång?

Klicka på länken här och läs om det: Björns hundar överlevde – hittades efter 26 dagar i rävfälla

Ett problem med fällor är att de inte är selektiva – det vill säga, jägaren kan inte vara säker på att det djur som avsågs blir fångat i fällan. Om till exempel ett lodjur fångas i en rävfälla ska den släppas fri om den är i livsdugligt skick. Men eftersom det förekommer en hel del hatbrott mot rovdjur kan det tänkas att en rovdjurshatande jägare dödar lodjuret istället för att släppa den fri.

Fällor är effektiva, de jagar dygnet runt. Detta kan leda till att ett stort antal lodjur fångas och dödas. Det finns ingen möjlighet för samhället att ha kontroll över hur många lodjur som verkligen fångas i fällor och dödas.

Ett vilt djur som fastnat i en fälla och möts av en rovdjurshatande person är försatt i en fruktansvärd situation. Det är helt försvarslöst utan möjlighet att vare sig kunna fly eller försvara sig. Detta har bevisligen hänt. I den så kallade “jakthärvan” i Norrbotten utsattes flera rovdjur för mycket sadistiska handlingar. Och på en av jägarnas mobilfilmer kunde man sedan se hur ett lodjur fångat i en fälla utsätts för grymheter. En tjock gren sticks in i fällan och petar lodjuret i sidan samtidigt som två hundar står nära gallret och skäller konstant på lodjuret. Lodjuret torterades alltså innan det dödades. Detta visas i filmen nedan. VARNING FÖR MYCKET OTÄCK FILM!

Klicka på länken här för att se filmen: Mobilfilm från jaktbrottshärvan i Norrbotten – Lodjur plågas i fälla

Denna gång avslöjades brottet och förövarna straffades. Men hur många gånger liknande saker händer får vi aldrig veta. Samhället har ingen kontroll över vare sig hur många lodjur som verkligen dödas eller hur de dödas eller hur de behandlas i fällan.

Det vackra lodjuret har flera gånger röstats fram till Sveriges populäraste vilda djur. Motståndet mot fällfångst är mycket stort bland djur- och-miljöorganisationer.

Djurens Rätt skrev till Naturvårdsverket om fångstredskap vid lodjursjakt redan 2011

Citerat från Djurens Rätt: “Lodjurens klor och tänder skadas allvarligt när de försöker ta sig ur så kallade lådfällor. Insidan av fällorna visar spår av tänder och klor samt blodstänk och utstrukna blodfläckar. Skador på tänderna kan ge upphov till långvariga tandinfektioner och även orofacial (ansiktssmärta) – hos människor ansedd som en av de mest intensiva smärtorna.”

Vidare Djurens Rätt: “När lodjuret försöker ta sig ur fällan utsöndras stresshormoner. Därmed ökar hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen stiger. Den fysiska ansträngningen och stressen kan göra att lodjuret drabbas av livshotande muskelskador och cirkulationskollaps. Lodjuret som kämpar för att komma ut ur fällan förlorar även vätska och kan drabbas av uttorkning om det lämnas alltför lång tid i fällan. Lodjuret i fällan blir också utsatt för extrema väder och temperaturer. ”

WWF krävde förbud mot lodjursfälla redan 2010

WWF krävde redan 2010 förbud mot fällfångst av lodjur, med stöd av en undersökning som gjorts av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). I rapporten från SVA konstateras att av de lodjur som fångas i fällor har 46 procent träflis i magen och minst 17 procent har skador på klorna. Skador som huvudsakligen uppstått när lodjuret försökt ta sig ut ur fällan. Man hänvisade även till att tillsynen av fällorna är mycket bristfällig och myndigheterna gör få kontroller av fällorna. En stor del av de fångande lodjuren skadas där innan de skjuts. 

WWF krävde stopp för lodjursfällor 2010

SVA – Fällfångst av lodjur

Svenska Rovdjursföreningen om fällor

Enligt 27§ i jaktlagen ska jakten bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande. Därför borde fällor förbjudas omedelbart.

Ur Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
användande av fångstredskap;
25 juni 2018

Vittjande av fångstredskap som inte dödar:

19 § Fångstredskap som inte dödar och som är avsett för fångst av däggdjur
ska vittjas minst en gång per dygn. Ett vittjande ska alltid ske på morgonen.
Om fångsten avser iller, mink, hermelin, vessla, sork eller råtta ska vittjande
ske minst två gånger per dygn, morgon och kväll. Om fångsten avser möss ska
vittjande ske minst var femte timme.

14 § Om ett sällskapsdjur har fångats i fångstredskap och är allvarligt skadat
finns bestämmelser om avlivning i 30 § djurskyddslagen (1988:534).

Om din katt eller hund fångats i en fälla kan det alltså hända att jägaren avlivar din vän.

Jaktkritikerna vill se ett förbud för användning av fällor genast!

Lodjur i fälla av Maria Ljung f d Wallenberg

Ovan: Illustration av Maria Ljung

Jaktkritikerna överklagar licensjakter och skyddsjakter på lodjur (och flera andra djur).

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM OCH GE OSS DITT STÖD!

Translate »