Refresh loader

Förbjud jakt på björn med lösa hundar!

Home > Aktuellt > Förbjud jakt på björn med lösa hundar!

Förbjud jakt på björn med lösa hundar!

Den 21 augusti inleds den svenska licensjakten på ett av våra rödlistade rovdjur, brunbjörnen. Björnar kommer att jagas, stressas, hetsas mot sin död.

Björnen är ett stort djur med ett förhållandevis litet hjärta, vilket gör att den inte är särskilt uthållig och stresstålig. Att jaga björnen med två lösa hundar, kanske två av de nya uthålliga och aggressiva plotthundarna, är att utsätta björnarna för mycket stor stress, ångest och påfrestning. Undersökningar visar att björnens kroppstemperatur stiger till farliga nivåer.

Rekommendationen att inte använda fler än två hundar per björn och dygn är alltför otydlig, och hur vet man säkert att inte hundarna byts ut? Ingen kontroll finns i skogen. Alltså kan det hända att en uttröttad, skräckslagen björn jagas av två utvilade, aggressiva hundar!

Redan den 15 juli är det tillåtet att sätta ut så kallade åtlar i skogen. Man placerar ut mat på en bestämd plats och lockar på så vis ett för människan naturligt skyggt djur att komma till denna plats för att äta. Införskaffandet av föda är vid denna tid på året av stor betydelse för björnens överlevnad då en lång vinterdvala väntar. Den skandinaviska vintern är lång och därför behöver björnarna hitta mycket föda.

För den björnmamma som har en unge med sig är det dubbelt jobb att hitta mat. Björnungen måste ju också lägga på sig en fettreserv inför vinterdvalan. Det är därför extra lockande för björnmammor med ungar att söka sig till dessa åtlar. Vilken chock det måste vara för den skygga björnen att plötsligt bli exponerad och utsatt för aggressiva hundar och jägare på det ställe den trodde var en trygg matplats! Det är dessutom svårt för en björnmamma med en unge att förflytta sig från platsen tillräckligt snabbt.

Hur kan vi tillåta denna grymma och sadistiska jakt på vilda djur i Sverige?! Vad hände med begrepp som humanism, moral, medkänsla? Björnen som behöver sin syn för att samla mat övergår under jakten till att istället vara nattaktiv. Den får därför svårare att hitta den föda den så väl behöver inför vinterdvalan.

Björnjakten följs av älgjakt, som sedan pågår med samma hundjakt långt efter att björnarna ska ha gått i ide. Även denna jakt stressar björnarna. Djuren drabbas av klimatförändringarna med extrem torka och bränder, men även av habitatförlust, matbrist. Men en stark faktor vad gäller artdöden bland vilda djur är jakt.

Allt fler forskare varnar nu för den ökande artdöden! Gå ut i naturen och se dig omkring! Föreställ dig att tre fjärdedelar av allt liv du ser är borta för alltid. Fråga dig sedan om det är en värld du vill leva i! Förutsättningarna för livet på jorden skulle förändras dramatiskt. Vargen är starkt hotad, är det nu björnen som står näst i tur? Och varför är det så svårt för oss människor att acceptera att vi delar denna planet med de vilda djuren. De har rätt att leva precis lika mycket som vi.

Hur kan Naturvårdsverket, länsstyrelserna, landsbygdsministern och andra ansvariga tillåta att denna plågsamma jakt på ett djur som dessutom är rödlistat får fortgå? Förbjud jakt på björn med lösa hundar, i synnerhet de nyare uthålliga plotthundarna och andra liknande! Förbjud åtling vid björnjakt! Men allra helst: Stoppa licensjakten helt på våra rödlistade björnar nu!

Translate »