Refresh loader

Licensjakt på björn

Home > Aktuellt > Licensjakt på björn

Licensjakt på björn

Björnarnas liv

På jorden finns åtta arter av björn, bland andra brunbjörn, isbjörn och svartbjörn.

Brunbjörnen lever normalt i 25 till 30 år, men kan i fångenskap bli upp mot 50 år. Björnarna parar sig första gången när de är fem till sex år gamla och parningen äger rum i juni. Honorna föder i slutet av december till in i februari en till fyra ungar, och barnen stannar hos sin mamma till de är tre år. Björnen går i ide i tre till sex månader, beroende på om den bor i mellersta eller norra Sverige. Björnens föda består mest av rötter, myror, kadaver, lämlar och bär men även levande byten som kommer i deras väg, till exempel renkalvar.

Licens- och nöjesjakten

Många björnar lever dock inte så länge, på grund av licens- och nöjesjakten. Licensjakten på björn äger rum i sju län, och håller på från den 21 augusti till den 15 oktober. Under denna tid är det vanligt att 300 till 400 björnar skjuts ihjäl: små ungar såväl som deras mammor och pappor.

Licensjakten är starkt kommersialiserad, och lockar många utländska jägare och jägare från södra Sverige. Dessa jägare betalar stora summor till jakträttsinnehavaren eller markägaren för att få tillgång till att skjuta ihjäl björnarna. Detta tillvägagångssätt är mycket liknande den nöjesjakt som utförs i Afrika, där troféjaktsintresserade människor, bland annat från USA och Sverige, på samma sätt betalar stora summor för nöjet och statusen det innebär att skjuta djur som lejon och noshörningar. Troféer man tar med sig är ofta betar och skinnet.

Handel med till exempel elfenben, sälskinn och lodjurspälsar är förbjudet, men genom ett Citesintyg som utfärdas av Jordbruksverket kan jägaren få tillstånd att ändå sälja björntrofédelar. Alla kostnader för myndigheternas administration av björnjakten inklusive provtagning, lagring av prover, id-märkning, tjänstemän med bil som ska ut och besikta, kungörande, databashantering med mera är helt utan kostnad för jägarna. Det är du och jag och alla andra skattebetalare som betalar för den här nöjes- och troféjakten.

 Hur jakten går till

En jakt börjar ofta med att man lockar björnarna till en matningsplats.  Därifrån släpper jägarna sina GPS-försedda björnhundar, som ofta är utrustade med kamera och mikrofon. Jägaren behöver alltså inte alls delta i uppspårningen, utan kan rent praktiskt sitta hemma och följa jakten i realtid via hundens kamera. Jägaren kan också välja att låta hundarna jaga i timmar innan han bestämmer sig för att åka ut och skjuta den jagade björnen. 

Dödslidande för björnen, olika exempel

Om jägaren väljer att låta hundar jaga en björn i timmar blir detta ett stort lidande för björnen. Mitt i sommarvärmen, exempelvis, kan björnarna lätt överhettade, vilket kan medföra en plågsam värmekollaps för dem.

Om en mamma skjuts till döds går högst sannolikt barnen en plågsam svältdöd till mötes.

I ett fall, vilket varit omskrivet, skadesköts en björn i käkarna. Tänder och blod låg kvar på skottplatsen. Björnen hittades aldrig.

Björnen viktig

Björnen är likt andra djur viktig för den biologiska mångfalden

Björnen är inte så vanlig i många länder, och därför populär att skåda bland utländska turister. 

Björnen är allt som oftast skygg och ofarlig för människor, om vi uppträder diskret.

Av dessa anledningar är vi stolta över björnen, och därför vill vi att den inte utsätts för licens- och nöjesjakt.

Referenser:

Citesintyg: https://jordbruksverket.se/djur/hotade-djur-och-produkter-av-hotade-djur—cites/jakttrofeer-och-andra-produkter-fran-jakt#h-SaljaprodukterfranbjornellerlosomarfalldiSverige

Skadeskjuten björn: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/polisen-varnar-skadskjuten-bjorn-oster-om-holjes

Kostnader för myndigheters administration med mera: Robert Franzen, tidigare anställd på Naturvårdsverket.

Translate »