Refresh loader

Inte ens fredad i sitt hem – Grytjakt

Home > Aktuellt > Inte ens fredad i sitt hem – Grytjakt

Inte ens fredad i sitt hem – Grytjakt

Föreställ dig en en argsint, skällande hund jagar dig. Du springer till den plats där du känner dig mest trygg – till ditt hem. Hundarna skäller utanför och du hör röster av människor. Hunden vaktar utgången så att du inte kan fly. Människorna börjar bearbeta ditt hem för att ta sig in till dig. Du är rädd. Du försöker försvara dig så gott du kan, men du är chanslös – när människorna kommer in till dig skjuter de dig med en pistol eller revolver.

Ovanstående text kan också vara en beskrivning av grytjakt på en grävling.

Grävlingen

Grävlingen är ett fredligt djur som tycker om att äta maskar, sniglar och snäckor. De har bra hörsel och luktsinne men ser ganska dåligt. Grävlingen bor i ett bo under marken, ett så kallat gryt som den gräver ut ofta under stenblock eller torra sluttningar. Grävlingen är vaken på natten och sover i sitt gryt på dagen. Den är renlig av sig och “bäddar” i sitt bo med torrt gräs. Toaletten har den utanför grytet/boet.

Nånting som vi människor kan känna igen oss i är att det ibland är svårt för grävlingen att få in ungarna i boet. Föräldrarna får ofta gå ut och hämta in ungarna, och samtidigt smiter kanske en av dem ut igen.

Grävlingen är ett fredligt djur som lever i en livslång relation med sin partner.

Grävlingens spår liknar foten av en mycket mycket liten människa …

Den fredliga grävlingen lever i livslånga relationer, tycker om att ha rent omkring sig och har ibland svårt att få in ungarna i boet för att sova.

Vad är grytjakt?

Grytjakt är en jaktform som bedrivs med hundar, till exempel terrier eller tax. När grävlingen sprungit ner i sitt gryt placerar den sig ofta längst in i en återvändsgränd. Där sitter den med ryggen mot väggen och söker skydd. Den vägrar lämna sitt bo. Ibland kan den fösa upp en jordvall mellan sig och hunden. Hunden kan oftast inte få ut grävlingen från grytet. Då markerar hunden istället var nånstans grävlingen befinner sig. Sen börjar jägaren att gräva sig ned till grävlingen. Grävlingen som inte har någon chans att fly blir dödad av jägaren, oftast med ett enhandsvapen, en revolver eller pistol som är lättast att använda då grävlingen befinner sig i grytet. Annars kan även hagelgevär användas för att döda grävlingen.

Grytjakten är att betrakta som ren nöjesjakt som utsätter bytesdjuret för stress och hunden för risker att bli skadad genom att fastna eller bli attackerad av bytesdjuret.

Andra grytlevande djur som jagas i grytjakt är räv, mårdhund och ibland vildkanin. Vid grytjakt på vildkanin används en iller för att driva ut kaninerna ur de små hålorna. Vid jakt på räv drivs räven ut ur sitt gryt/sitt bo av hunden. Utanför grytet väntar en jägare som skjuter räven och dödar den.

Ge oss ditt stöd genom att bli medlem! För att bli medlem KLICKA HÄR!

Vildkaninen lämnas inte heller ifred då den sökt skydd i sitt bo. Jägaren använder en iller för att driva ut kaninen och dödar den.

Även mårdhunden jagas i sitt gryt. Inga djur borde utsättas för denna grymhet.

Rödräven är inte fredad i sitt hem. Den jagas ut från tryggheten i sitt bo av en argsint hund. Utanför väntar en jägare med hagelgevär som skjuter den.

Några politiker har genom åren uppmärksammat det grymma i grytjakten och skrivit motioner i riksdagen om det. Men något förbud har ännu inte kommit.

Nedanstående är ett litet utdrag ur den motion motion mot grytjakt på grävling som skrevs 1993/-94 av Bengt Silfverstrand och Kurt Ove Johansson:

“En naturligt mänsklig inställning borde vara att grävlingen lämnas i fred i sitt gryt. Så är dock tyvärr inte fallet.” “Denna jakt får ibland formen av något slags ”gladiatorspel” med ett utslag av primitivt leklynne på djurens bekostnad, präglat av brutalitet och känslokyla.” “I flera fall har grävlingar lämnats lemlästade i sina gryt efter att ha attackerats av jakthundar.”

Länkar till motioner:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/grytjakt-pa-gravling_GH02Jo803

Förbud mot grytjakt Motion 2014/15:413 av Birgitta Ohlsson (FP) – Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/grytjakt_H202680

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/grytjakt-pa-gravling_GN02MJ911

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-av-trofejakt_H8023064

DU BEHÖVS! Bli medlem i Jaktkritikerna och ge oss ditt stöd! Vi kämpar för de vilda djuren mot nöjesjakt, fällor och snaror, tävlingar i jakt, grytjakt, pilbågsjakt med mera.

Klicka här för att bli medlem

Translate »