Refresh loader

Ska vargarna utrotas – igen?

Home > Okategoriserade > Ska vargarna utrotas – igen?

Ska vargarna utrotas – igen?

I Sverige finns endast drygt 400 vargar. Antalet vargar är för lågt för att säkerställa att de är friska och begränsa inavel. Vargar kan få genetiska/ärftliga defekter som kotmissbildning i korsrygg och kryptorkism (testikelfel) Många hanar kan vara sterila. Genetiker uppskattar att cirka 1700 vargar måste finnas för att hålla en frisk vargstam. Vargar behöver tillåtas invandra österifrån till Sverige för att tillföra nytt blod till vargstammen. Idag är det näst intill omöjligt på grund av att renägarna söker skyddsjakt. Bara i den illegala jakten försvinner 15–20%. Och nu vill riksdagen minska antalet till 170 individer. En sådan kraftig minskning kan innebära en katastrof för vargstammen.

Vargen fyller en viktig roll i ekosystemet. Den reglerar bytesdjur och tar i första hand de svaga och sjuka. De starkare bytesdjuren klarar sig och lever vidare. På så vis bidrar vargen till att hålla stammar av klövdjur friska och starka. Resterna av vargens mat, föder andra djurarter.

Det finns ett flertal icke-dödande metoder för att skydda boskap och husdjur mot vargangrepp. Det kan vara att stängsla med rovdjursavvisande stängsel (RAS). Vargar kan ta sig in till får om det inte är stängslat mot vatten, de är duktiga simmare. Djurägare får stöd och ekonomiska bidrag för dessa icke-dödande metoder. Djuren kan också tas in över natten.

Vargar är högtstående varelser. De lever i livslånga relationer om inte deras partner dödas i jakt eller dör av annan orsak. Vargen har rätt att leva och existera i Sverige. De har funnits i Sverige sedan urminnes tider men ansågs utrotad under 1900-talet. För att skydda vargarna fridlystes de 1966. Vargen hör hemma i Sverige. De måste skyddas för ett levande svenskt djur- och naturliv.

Jaktkritikerna anser att licensjakten på varg måste stoppas omedelbart. Dessutom ska inte jägare/jakträttsinnehavare tillåtas behålla delar av en fridlyst art i någon form av jakt!

LÄNK: Hjälp till genom att signera petitionen mot vargjakten!

Jaktkritikerna överklagar vargjakter! Bli medlem och ge oss ditt stöd! Om vi är fler medlemmar blir det mer tyngd bakom våra överklaganden.

LÄNK: Klicka här för att bli medlem!

Translate »