Refresh loader

Jägare tävlar i jakt – 120 poäng för en död räv

Home > Okategoriserade > Jägare tävlar i jakt – 120 poäng för en död räv

Jägare tävlar i jakt – 120 poäng för en död räv

Enligt Jägarförbundets egen statistik dödas årligen cirka 400 000 djur av arterna rödräv, grävling, mård, mink, iller, kråka, skata, måsfågel och nötskrika. Av dessa är cirka 60 000 rävar. en stor del av dessa djur kastas på en stinkande hög i skogen. Detta bidrar till blyförgiftning av andra rov- och renhållningsdjur.

Helt friska rävar, dödade och upphängda på en vägg. Cirka 60 000 rävar dödas, enligt jägarnas egen statistik, i predatorjakt årligen.

Det handlar om jakt på små rovdjur, så kallad predatorjakt. Tävlingen Rovdjurskampanjen är en tävling i just predatorjakt, och arrangeras av tidningen Jaktjournalen sedan cirka 25 år tillbaka.

Tävlingen går ut på att döda så många små predatorer som möjligt. Jägarna kallar detta för viltvård och menar att det gynnar många arter som är predatorernas bytesdjur. Till exempel menar jägare att det blir fler rådjur, harar och skogsfåglar i naturen. Jaktbara arter gynnas alltså. Det verkar således till stor del från jägarhåll handla om att man önskar en natur som dignar av bytesdjur som man fritt och ostört kan jaga på, utan konkurrens från de små rovdjuren. Jaktkritikerna menar att detta är ett meningslöst dödande som orsakar stort lidande för djuren och ett förakt för naturen och de vilda djuren. Naturen sköter sig bäst utan inblandning från människan. Det finns ett finstämt samspel mellan predatorer och bytesdjur, mellan alla djur i naturen, som gör att en balans upprätthålls. Människan kan aldrig ersätta rovdjuren, varken de små eller de stora! Även andra organisationer som Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening med flera har kritiserat Rovdjurskampanjen.

Ca 60 000 rävar dödas varje år av jägare
Räven har 120 poäng på sitt huvud i jakttävlingen Rovdjurskampanjen.

De djur som jagas i Rovdjurskampanjen poängsätts alltså och den som vid slutet av tävlingen samlat flest poäng vinner tävlingen och får olika priser.

Många djur- och- naturvänner frågar sig nu varför jägare ska få ha så stort inflytande över naturen. Vi är många som önskar se de vilda djuren livs levande i naturen. Jaktkritikerna får in fler och fler meddelanden från medlemmar som meddelar att det jagas och skjuts och pangas i flera dagar i skogarna där de bor. Och sen finns knappt några djur alls kvar. Många människor är väldigt ledsna och chockade av detta hänsynslösa dödande! Stora skogsbolag säljer ut jaktkort online. Och även mindre skogsägare säljer ut jakter på sina marker. Med vilken rätt utsätter man djuren för denna hetsjakt i deras hem, naturen? Och i tider av massutdöende bland vilda djur borde man väl istället dra hårt i nödbromsen och stoppa dessa jakter?!

Och hur kan det få förekomma något så absurt som tävlingar i jakt?! Att poängsätta djur och därefter ge startsignal för ett godtyckligt dödande utan någon kontroll för att samla så många poäng som möjligt. Detta hör inte hemma i ett modernt, civiliserat samhälle. Det hela spektaklet skildras av jägare som en “betydelsefull insats och viltvård”. Man undrar ju om de 400 000 jagade, dödade djuren kände sig vårdade?

Räven lever till stor del av möss och sorkar. I områden med många rävar finns inte lika mycket fästingar och undersökningar visar att det då är mindre risk att drabbas av borrelia. Även mården lever av sork och möss och skyddar oss därmed mot borrelia.

Nötskrikan – Skogens bevingade trädgårdsmästare – En enda nötskrika kan gömma 10 000 ekollon under en säsong, och långt ifrån alla hinner bli uppätna. Faktum är att nötskrikan ensam står för en huvuddel av ekens naturliga spridning till nya miljöer.

Nötskrikor planterar ekollon
Nötskrika – 15 poäng

På liknande sätt har alla djur i naturen viktiga uppgifter.

Jaktkritikerna vill att tävlingar i jakt förbjuds! Det är ovärdigt ett modernt samhälle att poängsätta djur som sen skjuts i jakt.

BLI MEDLEM I JAKTKRITIKERNA HÄR

Translate »