Refresh loader

Jakt – ett av många lidande för sälar

Home > För medlemmar > Jakt – ett av många lidande för sälar

Jakt – ett av många lidande för sälar

Flera problem för sälarna, orsakade av människan

Stora och växande hot mot sälar är miljögifter och klimatförändringen. Fetthalten hos gråsälen har minskat tydligt hos vuxna honor, vilket troligtvis påverkar överlevnaden av kutarna. Vikaren som är beroende av havsis för att kunna föda sina ungar, påverkas när havsisen minskar. Det kan finnas en risk att ungarna som föds drunknar när det inte finns is, eller att fostret tillbakabildas. Vikare honor har också nedsatt fertilitet på grund av miljögifter. Läs mer här om hur klimatförändringar hotar sälar.

Sälar kan fastna i fiskeredskap. Nät, linor och trålar tappas varje år och blir liggande på havsbotten. Dessa fiskeredskap blir flytande dödsfällor – de sälar som fastnar däri kan drunkna. Läs mer om det här, LÄNK: Spökgarn – flytande dödsfällor

Dessutom hotar en ekologisk kollaps Östersjön på grund av ökade fiskekvoter. Det är trålfisket som tömmer havet på fisk. Fisk som är sälens mat… Se reportage från SVT om detta hot mot sälarna här, LÄNK: Fiskekvoter: Larm om ekologisk kollaps

Gråsäl som trasslat in sig i fiskelinor. Kvarglömda och tappade fiskeredskap orsakar dödsfällor för sälar.

Och så jakten…

Utöver alla dessa, av människan skapade problem för sälarna, så jagar man alltså säl i Svenska hav. Inte bara utsätter människan sälarna för miljögifter, klimatförändringar, spökgarn och minskad tillgång på fisk som är deras föda. Sälarna drabbas även av jakt och död, med stor risk för skadeskjutningar.

Man skjuter på dom, och en stor del av sälarna försvinner i havet. Minst hälften av de sälar som jägarna skjuter i öppet vatten försvinner i havet. Även sälar som blir skadeskjutna på land eller is kan dyka ner i vattnet för att undkomma. Eftersök på säl i vatten kräver att dykare finns på plats omedelbart. Det är ändå i princip omöjligt att göra eftersök på skjutna sälar i vatten för att säkerställa konstaterad död eller skadeskjutning. Sälar som skadeskjuts och försvinner går en plågsam svältdöd tillmötes. Minst 45 % av påskjutna sälar försvinner i havet utan att hittas.

Filmen nedan visar hur säljakt i Sverige går till. Varning för obehagliga bilder!

Den ena jägaren säger: “Mitt i skallen” sen skjuter han på sälhuvudet som sticker upp. Den andre jägaren säger: “Du fick han! Härligt!” LÄNK HÄR till filmen: Säljakt med Roslagens Jakt och Vilt

Jaktkritikerna kämpar för sälarna. Vi överklagar jakter. Bli medlem och ge oss ditt stöd, så blir vi starkare.

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM

Gråsäl, unge, två veckor gammal. Hur ser framtiden ut?

Translate »