Refresh loader

Licensjakt ett sätt att kringgå lagen

Home > Aktuellt > Licensjakt ett sätt att kringgå lagen

Licensjakt ett sätt att kringgå lagen

Första gången licensjakt beviljades i modern tid var 2010. Då fick 27 vargar skjutas av de ca 174-208 vargar som fanns. Efter licensjakten konstaterades SLU en negativ tillväxt. Det var efter beslut i riksdagsbeslut i oktober 2009 om ”En ny rovdjursförvaltning” som beslut om licensjakt togs. Bland annat ville man begränsa den svenska vargstammens tillväxttakt tillfälligt. Detta skulle regleras genom licensjakt som kompletterades med skyddsjakt. Vargarna som sköts 2010 var i de fem län där det fanns reproducerande stam av varg – Dalarna, Gävleborg, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.
Den första obduktionsrapporten från SVA (Statens veterinärmedicinska Anstalt visade att jakten inte hade gått så bra. 28 vargar av 27 sköts varav en för mycket i Dalarna. Det blev föremål för polisutredning som senare lades ner. 14 vargar var påskjutna men ansågs oskadda. En av de döda vargarna hade en gammal skottskada. Minst 84 skott var avlossade mot de 28 vargarna. Naturvårdsverket ansåg att jakten i stort sett fungerade som den skulle. Om överskjutningen menade Naturvårdsverket att det fanns en viss marginal så skadan var inte stor.

Året efter (2011) sköts 19 vargar i licensjakt trots att EU-kommissionen starkt ifrågasatt varför Sverige sköt vargar. Detta trots ogynnsam bevarandestatus och en godtycklig begränsning av antalet. Redan då konstaterade också EU att upprepad jakt kunde leda till flerårig jakt. Sverige tog inte hänsyn till att vargen var en utrotningshotad art. Och, troféjakten fortsätter…

Du kan hjälpa till genom att signera Jaktkritikernas petition mot vargjakt.

LÄNK till petition: Stoppa massakern på hundra vargar!

Translate »