Refresh loader

Jaktkritikerna överklagar licensjakt björn 2021

Home > Aktuellt > Jaktkritikerna överklagar licensjakt björn 2021

Jaktkritikerna överklagar licensjakt björn 2021

Jaktkritikerna överklagar nu samtliga av årets licensjaktbeslut på björn, som är tagna av sju Länsstyrelser. Besluten medger att 501 svenska björnar skall få licensjagas/dödas Jaktkritikerna kräver att besluten upphävs.

501 björnar kommer att dödas i årets licensjakt. Det är en gigantisk troféjakt, som är sanktionerad av våra myndigheter. Det handlar inte längre om en reglerad populations jakt, utan om en kommersiell nöjesjakt, som börjar den 21 augusti och pågår till den 15 oktober

Utländska jägare har möjlighet att delta i dödandet av våra rödlistade svenska björnar. I Sverige är troféjakt förbjudet, men genom att begära undantag från förbudet enligt CITES att handla med skinn och kroppsdelar av utrotningshotade djur legaliseras troféjakt i Sverige.

Utöver denna licensjakt har under  våren 2021 107 björnar dödats i skyddsjakter. När höstens licensjakt är avslutad kommer sammanlagt 608 björnar att ha mist livet. Den illegala jakten är inte inräknad, men, enligt en utredning om illegal jakt (SOU 2012:22 del 2) pågår en omfattande illegal jakt på björn, som är 4–5 gånger större i de norra länen än i de mellersta/södra länen. Det är också i de norra länen, som länsstyrelserna har tagit beslut om att döda de högsta antalet björnar. I Jämtland är licenskvoten (200), Västerbotten (85), Västernorrland (75), Norrbotten (20), men i Norrbottens län har man redan under april månad dödat 65 björnar i skyddsjakter. I det mellersta förvaltningsområdet har Gävleborgs län beslutat om (70), Dalarna (48) och Värmland (3).

Tänkvärt är att – år 2000 var björnkvoten vid licensjakt på björn 56 björnar i hela landet, därefter har den till årets licensjaktbeslut 2021 ökat till 501 björnar. År 2020 omfattade licensjakten 291 björnar och ökningen av björnar som får dödas i årets licensjakt har ökat med 72 procent. Den så kallade ”tilldelningen” har ökat katastrofalt och de senaste årens licens- och skyddsjaktbeslut har orsakat att björnen nu finns med på ArtDatabankens rödlista 2015 i kategorin Nära hotad (NT). Björnen är en art som reproducerar sig långsamt och därför innebär dessa stora jaktuttag att stammen har minskat. I ljuset av ovanstående framträder en storskalig nöjesjakt, på en rödlistad och fridlyst art, som sammanfaller med en betydande risk för artens bevarande och biologiska mångfald.

Utöver detta innebär licensjakten ett stort djurplågeri ur flera aspekter – jaktmetoderna är oetiska, björnarna får jagas med hjälp av aggressiva hundar. Två hundar får släppas efter en och samma björn, jakten får ske under hela dygnet. Åteljakt är tillåtet vilket innebär att björnarna utfodras från den 31 juli fram till den 21 augusti då licensjakten startar. Att björnarna då är ett lätt byte kan var och en förstå. Jaktmetoderna medför onödigt lidande för björnarna, som strider mot § 27 jaktlagen. Om undantag beviljas från onödigt lidande-bestämmelsen/lagen så faller hela syftet med denna lagparagraf. Den borde istället ses som en grundläggande princip för hur jakt får och inte får bedrivas. Det är mycket i denna licensjakt som innebär onödigt lidande. Skadeskjutningar under licensjakterna är ofrånkomligt och orsakar mycket lidande. Utöver detta får så kallad hundträning ske en månad före licensjaktstarten, vilket innebär att man utsätter de vilda djuren för otillåten störning, som strider mot
§ 5 i Jaktlagen. Jakten orsakar också att sociala strukturer kollapsar, björnhonor mister sina ungar och björnungarna sin mamma, detta sker år efter år, trots att det i besluten står att hona med ungar undantas från jakten.

Jaktkritikernas mål är att i första hand försöka stoppa jakterna genom att överklaga licensjaktbesluten, samt informera allmänheten om hur våra myndigheter bedriver den svenska viltvården. Vår gemensamma fauna förvaltas på ett hänsynslöst, omoraliskt och förnuftsvidrigt sätt, när ett statligt beslut om licensjakt kommersialiseras, till troféjakt på våra rödlistade björnar.

Här kan du läsa ett av Jaktkritikernas överklaganden.

Överklagan-licensjakt-björn-Västernorrlands-län-2021

Vill du läsa resterande överklaganden så finns de under fliken Våra uppdrag/Skrivelser och överklaganden.

Translate »