Refresh loader

Troféjakt: Sverige leder den skamliga ligan

Home > Aktuellt > Troféjakt: Sverige leder den skamliga ligan

Troféjakt: Sverige leder den skamliga ligan

Troféjakt ökar globalt och 2021 dödas 608 svenska brunbjörnar!

I en nyligen utgiven rapport från Humane Society International (HSI) i Europa ligger Sverige högst i den skamliga ligan EU-länder som ökat importen av jakttroféer till EU med 40 procent efter Tyskland, Spanien, Danmark, Österrike.

På fem år har Sverige tillåtit import av nära 1 000 troféer från bland annat;

1 noshörning, 3 isbjörnar, 26 leoparder, 18 lejon, 24 elefanter, 65 babianer, 298 svart- och brunbjörnar, 26 flodhästar, 271 sebror, 14 vargar och 8 geparder.

Sverige toppar också med en omfattande svensk troféjakt.

HSI konstaterar att Rumänien och Sverige är största exportörer av björntroféer från EU. I Sverige lever mindre än 2 900 björnar och något över 1 000 lodjur. Över 6 000 stora rovdjur har dödats legalt under 2000-talet. Brunbjörnen tillhör en sårbar art, upptagen i ArtDatabankens rödlista 2015 i kategorin Nära hotad (NT), fridlyst och strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och skyddad enligt Konventionen mot handel med utrotningshotade arter (CITES).

“Formuleringar och iskalla motiv i länsstyrelsernas jaktbeslut pekar Sverige rakt ner i djurplågeriets mörkaste dike”

År 2000 fick 56 björnar jagas, i hela landet. År 2020 utfärdades licensjakt på 291 björnar och med en ökning på 72 procent – ska ytterligare 501 björnar dödas 2021. Trots att 107 björnar redan dödats i skyddsjakter utförda som brutala helikopterjakter i norra Sverige, då inte ens nyvakna honor med små ungar från idet skonas. Jakt tillåts med lösa hundar och björnar luras till matningsplatser med kamerabevakning redan en månad före jaktens början, vilket innebär att björnarna terroriseras från mitten av juli ända fram till mitten av oktober. En grym jakt som medför skadeskjutningar och långvarig stress för alla björnar under den viktiga fettlagringsperioden för att klara vinterdvalan.

Formuleringar och iskalla motiv i länsstyrelsernas jaktbeslut pekar Sverige rakt ner i djurplågeriets mörkaste dike. Trots att den illegala jakten på björn beräknas vara 4-5 gånger större i de norra länen än i de mellersta/södra länen, är det här länsstyrelserna tagit beslut om de högsta antalet björnar. Det är också i de norra länen som de mest sadistiska djurplågeribrotten mot rovdjur uppdagats i så kallade jakthärvor.

Omfattande internationella kampanjer mot troféjakt pågår och några EU-länder har redan infört importförbud för troféer från hotade arter och andra behandlar frågan aktivt. Sverige gynnar i stället troféjakt på svenska rovdjur och underlättar den smutsiga vandeln med utrotningshotade djur. En motion 2017 mot import av troféer från hägnade lejon ignorerades av riksdagen.

Expressens avslöjande i april om svenska kändisars frossande i troféjakter utomlands är toppen på isberget. Istället för importförbud kom ett imbecillt förslag att Jordbruksverkets importregister skulle hemlighållas för att skydda trofésamlare från inbrott. Man har inte förstått de narcissistiska drivkrafterna bakom själva dödandet. Det ingår i troféjaktsindustrins premiering, så kallade Record books som förs av Safari Club International, att bli listad med själva bedriften att döda störst och flest djur av varje art.

Både brunbjörn, varg och lodjur meriterar till Safari Club Internationals Record books. Trots denna alarmerande vetskap tillåter Sverige rovdjursjakt i stor skala varje år och Naturvårdsverket ordnar att man får omsätta troféerna från både skydds- och licensjakter. Vilka ”gäster” som bjuds på helikopterjakter framgår inte men att licensjakt i Sverige är gångbart visar Naturvårdsverkets register på antalet anmälda rovdjursjägare.

 För jakt på 28 vargar 2021 anmälde sig 2 456 jägare, varav 148 utländska.

– För jakt på 83 lodjur 2021 anmälde sig 2 257 jägare, varav 148 utländska.

– Björnjägare registreras inte men i Jämtland ska nu 200 björnar dödas, i Västerbotten 85, i Västernorrland 75, i Norrbotten 20, i Gävleborg 70, i Dalarna 48 och i Värmland 3.

Massakern startar 21 augusti.

Det är hög tid att EU uppmärksammar Sveriges bigotteri och skamlösa troféjakter. 

Eva Stjernswärd

Konstnär

Translate »