Refresh loader

Jaktkritikerna säger nej till jakt i nybildat naturreservat

Home > Aktuellt > Jaktkritikerna säger nej till jakt i nybildat naturreservat

Jaktkritikerna säger nej till jakt i nybildat naturreservat

Jaktkritikerna yrkar att all jakt i naturreservatet ska förbjudas. 

Under de senaste femtio åren har människan påverkat och förstört jordens naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bli bättre på att värna och skydda djuren i våra naturmiljöer. Det minsta man då kan begära är väl att våra naturreservat ska vara platser där djuren kan leva utan att riskera att bli jagade av hundar och dödade av jägare. 

Vi anser att länsstyrelsen Gotland har tagit beslut på felaktiga grunder som till exempel att syftet med naturreservatet Hejdebyhöjden är att bevara biologisk mångfald. Det gör man inte genom att tillåta att man avsiktligt får döda djur i reservatet. Jakt får pågå under största delen av året beroende på djurart. Från och med 1 maj till och med 15 mars året efter. Dessutom får årsungar av räv dödas hela året ”om det behövs för att tillgodose viltvården”.  

Ett annat av syftena med naturreservatet är att ”tillgodose behov av områden för friluftslivet”. Sedan tidigare vet vi att länsstyrelsen anser att även jakt ingår i begreppet friluftsliv. Det innebär att när jakt pågår så begränsas övriga friluftsaktiviteter vilket betyder att en liten minoritet gynnas på bekostnad av det stora flertalet.  

Att likställa dödande av levande, kännande varelser med aktiviteter som promenader, vandring, ridning, terränglöpning, orientering och möjligen också cykling är för oss i Jaktkritikerna helt absurt. 

Dessutom ställs inga krav på jaktlaget/jaktlagen att informera om när jakt pågår. 

Jaktkritikerna begär att regeringen återkallar Länsstyrelsen i Gotlands läns beslut gällande jakt i Hedebyhöjdens naturreservat. 

Christina Åkerblad 

Styrelseledamot i föreningen Jaktkritikerna  

Beslut angående bildande av naturreservat i Hejdebyhöjden, Gotland

KLICKA HÄRFÖR ATT BLI MEDLEM

Translate »