Refresh loader

Jäv inom Svensk Myndighet

Home > Okategoriserade > Jäv inom Svensk Myndighet

Jäv inom Svensk Myndighet

Statens veterinärmedicinska anstalt och Svenska Jägareförbundet

Det är välkänt att frågor som rör jakt kan vara känsliga och att olika intressegrupper ibland har starkt motsatta åsikter. Dessa konflikter uppstår naturligt när organisationer företräder jägare, markägare och djur- och naturskyddsföreträdare.

Senaste gången dessa motsättningar kom i fokus var när Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blev tillfrågad att lämna sitt yttrande om en föreslagen viltförvaltningsstrategi till Naturvårdsverket NVV. Enligt Justitieombudsmannen (JO) var det tydligt att frågor som rörde intressekonflikter var relevanta i detta ärende.

Biträdande statsveterinär SVA var styrelseledamot i Jägareförbundet

I detta sammanhang är det viktigt att notera att SVA:s Bitr. Statsveterinär Erik Ågren, även hade en roll som styrelseledamot i Jägareförbundet. Det här skapade en potentiell jävssituation, vilket betyder att hans personliga intressen eller kopplingar kunde påverka hans förmåga att fatta opartiska beslut som representant för SVA. Enligt förvaltningslagen borde Erik Ågren inte ha varit delaktig i hanteringen av detta ärende, men enligt JO:s uttalande tilläts han ändå att vara föredragande.

Erik Ågren skickade delar av sitt utkast till Jägareförbundets företrädare

Det uppstår en annan oroande fråga när man tittar på hur Erik Ågren hanterade ärendet. Han skickade delar av sitt utkast till Jägareförbundets företrädare som skulle sammanställa deras yttrande om samma ärende. I mejlkommunikationen uppmanade han mottagaren att inte använda exakt samma formulering i sitt yttrande som i SVA:s. Detta tyder på att Erik Ågren insåg att hans dubblerade roller kunde väcka frågor om hans opartiskhet. Oavsett om påverkan faktiskt skedde eller inte är det tydligt att Erik Ågrens agerande strider mot kraven på opartiskhet och saklighet som ställs på myndighetspersoner enligt regeringsformen. Han borde ha undvikit att vara inblandad i ärendet som föredragande av remissärendet.

SVA anmäldes till Justitieombudsmannen

Det här ärendet påminner oss om vikten av att hålla sig fri från jäv och intressekonflikter inom myndigheter, särskilt när det handlar om frågor som rör viktiga samhällsbeslut. En öppen och transparent process är avgörande för att bevara förtroendet för myndigheter som SVA och för att säkerställa rättvisa och opartiska beslut. SVA:s motvillighet, att även efter flera uppmaningar att på egen hand utreda potentiella missförhållanden, ledde det till beslut att anmäla SVA till Justitieombudsmannen. Det verkar självklart att övriga myndigheter bör granska och utvärdera samarbeten med Svenska Jägareförbundet för att undvika att liknande situationer uppstår och drar lärdom om att kunna bli granskade.

Uppdrag och beslut inom en myndighet ska ske på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Detta för att man ska kunna lita på myndigheter och offentligt anställda och att inte intressekonflikter och jäv styr beslut. Myndighetsbeslut ska grundas i saklighet och opartiskhet. Efter JO-anmälan hoppade Ågren av fortsatt styrelsearbete i Jägareförbundet. När det gäller SVA har de som sagts JO-anmälts tidigare. Ett exempel är 2010 då JO-anmäldes statsveterinär Torsten Mörner som inte fick sitta kvar som som ansvarig för viltfrågor så länge han satt som ordförande i Jägareförbundet (JF). SVA:s dåvarande generaldirektör Anders Engvall. Engvall konstaterade då att Mörner satt på dubbla roller.JO ansåg också Mörner jävig när han satt med och typgodkände vildsvinsfällor från ett privat företag. Samtidigt sålde JF andra fällor.

Av Klaiq Ali

Translate »