Refresh loader

Utredare av ny jaktlag sitter i statligt verk som säljer jakt

Home > Okategoriserade > Utredare av ny jaktlag sitter i statligt verk som säljer jakt

Utredare av ny jaktlag sitter i statligt verk som säljer jakt

Regeringen vill modernisera jaktlagstiftningen

Regeringskansliet 25/1 2024: “En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen på jaktområdet. Syftet med översynen är att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för långsiktigt hållbar jakt och viltvård, dels ett förbättrat genomförande av EU-rättsliga regler på jaktområdet och ett säkerställande av att genomförandet inte avser andra arter än dem som omfattas av EU-reglerna.”

Frågan är på vilket sätt lagstiftningen blir mer modern? När man som regeringen har en landsbygdsminister som på alla sätt vill främja och förenkla för jakt då får man anta att i deras syn modern jaktlagstiftning är likvärdigt med mer jakt och regler som förenklar för jakten. Jaktkritikerna befarar att det blir flera steg bakåt och till det sämre för de vilda djuren. Vi vet ju att jägarna till exempel ville ha allmän jakt på ekorre, bara för att nämna ett exempel. Man vill att ALLA vilda djur som har gynnsam bevarandestatus ska kunna jagas. Man ser vilda djur som en “förnybar resurs”. Hjortdjur föds upp i hägn för att jagas på. Gräsänder, fasaner och rapphöns föds upp och placeras ut för att skjutas ner. Det hålls tävlingar i jakt där djur poängsätts. Rödlistade djur får jagas och troféjakt på våra fridlysta rovdjur tillåts. Detta är bara några få företeelser vi kämpar mot.

Utredaren ska bland annat:

  • utarbeta förslag till en ny jaktlag och en ny jaktförordning
  • förbättra genomförandet i svensk rätt av EU:s regelverk på jaktområdet
  • ta ställning till om den straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen behöver ändras
  • ta ställning till om regleringen av överklagbarhet av beslut behöver ändras
  • lämna nödvändiga författningsförslag som är förenliga med Sveriges EU-rättsliga åtaganden och annan internationell rätt.

Utsedd av regeringen att leda arbetet med den nya jaktlagen är Mats Wiberg. Han är även rättschef och chef för ledningsstöd på Statens fastighetsverk som säljer jakter på en sjundedel av Sveriges yta.

En chef på ett statligt verk som säljer jakter – utsedd till utredare av en ny jaktlag. Regeringen sitter i knät på jägarförbunden som ju vill ha mer jakt och förenklade regler. Då tillsätter regeringen en utredare som uppenbarligen är för jakt.

Man vill även förenkla jakten på allmänt vatten där fastighetsägare inte har jakträtt. Det gäller holmar, klippor och skär som inte har något hemman och där jakt endast får bedrivas efter tillstånd.

Detta berör säljakt, och SFV säljer säljakter.

Jaktkritikerna har tidigare haft flera artiklar om säljakt. Hälften av påskjutna sälar försvinner i havet där eftersök i princip är omöjligt att genomföra. Skadeskjutning av säl som flyr kan orsaka ett stort lidande och en utdragen död. Jaktkritikerna kräver att ALL jakt på säl i vatten förbjuds.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Translate »