Refresh loader

Kan björnungar bli dödade vid jakt? UPPDATERING!

Home > Aktuellt > Kan björnungar bli dödade vid jakt? UPPDATERING!

Kan björnungar bli dödade vid jakt? UPPDATERING!

Björnungar får inte skjutas men enligt SVA dödades minst 36 fjolårs- eller årsungar år 2021.Varje år dör också björnungar till följd av att deras mamma skjutits i samband med att hon försvarat sina ungar mot lösa jakthundar. Björnungar som flytt upp i träden ser sin mamma bli dödad. Utan mamma är risken för plågsam svältdöd stor om björnungen inte upptäcks och avlivas. Honor som har medföljande ungar får av djuretiska perspektiv inte skjutas. Ändå konstaterade SVA att minst 13 honor hade varit digivande vid dödstillfället förra året. Enligt lagen får jakt inte orsaka onödigt lidande. Ändå får jaktbrott av det här slaget sällan några konsekvenser.

Omslagsfoto björnunge Yvonne Stridsberg

UPPDATERING: Varje år dör björnungar i onödan till följd av björnjakten. Enligt beslut får ”björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) inte fällas. Det rekommenderas också att ensamma årsungar av björn inte fälls”. Ändå Under 2018 – 2021 rapporteras totalt 99 (!) unga björnar, under 50 kg, dödade, ihjälskjutna, under åren 2018–2021? Dessutom rapporterades 89 (!) björnar mellan 50–70 kg dödade, ihjälskjutna? Således troligtvis fjolårsungar eller årsungar? Små björnar, som bara vägt 20 kg (SVA, 2018), 16 kg (2019), 31 kg (SVA, 2020), och 22 kg (SVA, 2021)? Trots att det är förbjudet?

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt hanterar och undersöker varje år kropparna av de döda rovdjur som inkommer. De skriver sedan en rapport om de fynd man gjort i rovdjurens kroppar. Detta gäller de fyra stora rovdjuren björn, järv, lodjur och varg. Man fastställer kön, ålder, sjukdomar, skador och annat hos de döda djuren. Varje år sammanställs en skrift som presenterar de data man fått fram.

I SVA rapportserie “Stora rovdjur 2021” kan man bland annat läsa följande:

Av de undersökta björnarna var 292 (49%) honor och 291 (49%) hanar. Resterande åtta individer saknade dokumentation om kön. Vikten hos björnarna som inkom som helkropp varierade mycket. Den minsta björnen var en årsunge som vägde 2,5 kg, hos vilken dödsorsak ej kunde fastställas (M526258). Den största var en vuxen hane som vägde 223 kg. Medelvikten för vuxna björnar var 76 kg. Vid undersökning av helkroppar bedömdes 90 björnar som vuxna och 36 som fjolårsungar eller årsungar.

Hur många årsungar eller fjolårsungar får sätta livet till i licensjakten på björn 2022, på grund av att en lös jakthund stressar mamman? (foto Yvonne Stridsberg)

Jaktkritikerna har överklagat alla licensjakter på björn. Ge oss ditt stöd i vårt arbete genom att bli medlem.

LÄNK: BLI MEDLEM I JAKTKRITIKERNA

LÄNK till SVA “Stora rovdjur 2021

I SVA:s Undersökningar av inkomna “Stora rovdjur 2020” kan man bland annat läsa följande:

Lakterande honor – När björnhonor fälls under licensjakt undersöks om juverdelarna innehåller mjölk. Om juvret producerar vätska är det en indikation på att björnen kan ha varit dignande vid tidpunkten då den fälldes. Honor som har medföljande ungar får av djuretiska perspektiv inte skjutas. Det händer dock att inga ungar är synliga och att digivande honor ändå fälls, varpå det är relevant att undersöka omfattning kring detta. Hos sex av de vuxna honorna, där juver undersökts sågs vid besiktning en vit eller vitaktig vätska. Vid undersökning av inskickade spenar på SVA bedömdes utifrån hårslitage, storlek på spene och förekomst av körtelvävnad att 13 honor kan ha varit dignande vid dödstillfället. Detta handlar dock inte nödvändigtvis om diande årsungar utan bedöms i flertalet av fallen handla om digivande i mindre omfattning, och rimligtvis då att det rör sig om en hona som följs av fjolårsungar som ännu tillåts dia.

En björnmamma försvarar självklart sina ungar. Skulle inte du göra det? Björnmamman kan komma att straffas med döden för detta.

LÄNK till Stora rovdjur 2020

När man söker på internet på “björnmamma med ungar dödad” kommer det upp flera artiklar i ämnet. Bland annat ett fall från 2020 där en jägare sköt en björnhona i självförsvar. Honan hade en årsunge visade det sig, som senare avlivades. Det är klart när jägarens hund spårade upp björnhonan ville hon bara försvara sin unge. Hon rusade då efterhunden som sprang till sin ägare. I det läget var jägaren såklart tvungen att skjuta för att skydda sig själv. Men på det här viset får vilda djur betala med sina liv för att jakthundar släpps lösa i naturen. Jaktkritikerna vill att jakt med lös hund förbjuds.

LÄNK: Jägare sköt björn i självförsvar – ensam björnunge tvingades avlivas

Jaktkritikerna överklagar årets björnjakter, och många andra jakter. Bli medlem och ge oss ditt stöd!

Vill du agera NU?! Det finns hjälp. Klicka på länken nedan. Där får du hjälp att skicka protestmail till ansvariga myndigheter.

Länk: Agera NU!

LÄNK: BLI MEDLEM I JAKTKRITIKERNA

Translate »