Refresh loader

Låt älgfamiljen i Lerum leva!

Home > Aktuellt > Låt älgfamiljen i Lerum leva!

Låt älgfamiljen i Lerum leva!

Insändare i GP 17 november 2021

Polisen i Lerums kommun har tagit ett beslut om att avliva en älgko och två kalvar (GP 11/11). Detta beslut är ytterst tveksamt. Jag menar att älgarna inte har inte visat aggressivitet, utan endast rört sig i området och ätit fallfrukt. För detta har en dödsdom utfärdats över dem.


Polisen får ta beslut om skyddsjakt i en akut situation om det är fara för människors liv och hälsa, men så är inte fallet när det gäller dessa älgar. En kommunikatör i Lerums kommun hänvisar till en händelse med älg som skedde för två år sedan, vilket är helt irrelevant. Det är farliga individer här och nu, som gäller om skyddsjakt ska tillåtas.
Ofta beslutas skyddsjakter på rutin utan att de ansvariga reflekterar över den eventuella nödvändigheten i detta.
Inom loppet av några dagar har flera hundratals människor skrivit under en namninsamling: ”Låt älgarna leva”, som har skickats till kommunen i Lerum. Det visar att det finns ett starkt stöd för att försöka rädda dessa älgar.
De flesta vilda djur hyser stor rädsla för oss människor. Därför borde vi i stället glädjas åt att en liten älgfamilj visar oss förtroendet att åtnjuta deras sällskap och se dem mumsa äpplen, under en kort tid. Tänk om vi människor kunde besinna oss och inte tillgripa övervåld på allt levande.
Margareta Sturemyr

De flesta vilda djur hyser stor rädsla för oss människor. Därför borde vi i stället glädjas åt att en liten älgfamilj visar oss förtroendet att åtnjuta deras sällskap och se dem mumsa äpplen, under en kort tid. (Älgarna på bilden är inte de nu aktuella älgarna i Lerum.)
Translate »