Refresh loader

Licensjakt på björn 2018

Home > Okategoriserade > Licensjakt på björn 2018

Licensjakt på björn 2018

Bakgrund

Jaktkritikerna utgår ifrån Naturvårdsverkets egen formulering att björnen liksom de andra stora rovdjuren är fridlysta. Jaktkritikerna anser att Naturvårdsverket med rätten att delegera till länsstyrelser om att besluta om skyddsjakt och licensjakt, medverkar till att gränserna för vad som gäller undantagstillstånd från Art- och habitatbestämmelserna ständigt flyttas fram, till nackdel för de jagade rovdjuren. Att låta lokala, ofta kortsiktiga intressen styra omfattande beslut som jakt på rödlistade rovdjur, oavsett argumentering, försätter faunan i ekologisk obalans, och minskar det gemensamma ansvaret för återstoden av jordens vilda däggdjur. Forskare citerade i tidningen The Guardian 2018, visar ett tydligt budskap; av jordens däggdjur består 96% av människan och tamdjuren – endast 4% är vilda däggdjur. Den biologiska mångfalden är alltså sedan länge hotad av mänsklig aktivitet och jakt.

Naturvårdsverket skrev 2017 på sin hemsida ”De största hoten mot vilda djur och växter idag är förändringar av arternas livsmiljöer, överexploatering och olaglig handel…Våra vilda djur behöver engagerade ambassadörer – idag och imorgon – som samarbetar världen över för att stoppa den pågående utrotningen av arter.”

2018, efter vinterns oresonliga jakt på varg och lodjur utfärdar Naturvårdsverket/länsstyrelser nu licensjakt på björn, med tillåtelse att förfölja dem med jaktens kamphundar, lura med åtlar, skjuta med halvautomatiska kulvapen, och som stimulans till ortsbefolkning tillåts åter troféjakt och att man skapar undantag från bestämmelserna i CITES som förbjuder handel med utrotningshotade arter.

284 fridfulla björnar i 7 av Sveriges län, vars liv bjuds ut till trofé- och nöjes jakt fr o m 21 augusti 2018

Jaktkritikerna anmäler sig härmed att vara alla jagade djurs ambassadörer.

Eva Stjernswärd styrelseledamot i Jaktkritikerna

Translate »