Refresh loader

Slakten på våra sälar!

Home > Aktuellt > Slakten på våra sälar!

Slakten på våra sälar!

Det brukar vara fullt med gråsälar i Stockholms skärgård – men nu är det tomt” – Reportage från SvT Nyheter i Stockholms skärgård

Överfisket i Östersjön skylls på säl och skarv – samtidigt pågår denna slakt och terror på försvarslösa sälar! Vad ska Naturvårdsverket göra åt detta?! LÄNK TILL REPORTAGE

Vill du hellre läsa vad som sägs i programmet så finns texten HÄR

Det här är satt i system. Det är organiserat. Det pågår så gott som året runt, flera gånger i veckan – och det är massor med jägare. Vi har loggat ungefär 300 jägare.

Det här saknar motsvarighet. Jag har aldrig varit med om det här. Deras båt går som en flytande köttcontainer, dagarna i ända.

NATURVÅRDSVERKET – Är det såhär framtiden ser ut för de vilda djuren – ni menar att djuren är en “FÖRNYBAR RESURS?!

Se den underbara filmen med dykaren och sälarna! Sälar är känsliga, intelligenta, nyfikna och kärleksfulla varelser!

https://www.instagram.com/tv/CB8JnJSFpzC/?igshid=d074mdzznd1x

Licens- skydds- och tjuvjakt på säl i Östersjön – Kustbevakningen slog till mot misstänkta tjuvjägare

Så här utnyttjas Naturvårdsverkets och jägarförbundens ihållande demonisering av sälen. Ett av många tydliga bevis på att när inte myndigheter som Naturvårdsverket på allvar bryr sig om all kritik mot den oetiska jaktformen på sälar, varför skall då giriga jaktföretag bry sig? Avtrubbningen inför djurs lidande verkar öka mer än någonsin oavsett om det är fråga om licens-skydds- eller tjuvjakt. Hur de landlevande rovdjuren misshandlas under jakt ser vi varje vecka!Säljakt har Jaktkritikerna länge försökt stoppa just på grund av den grymma jaktformen som riskerar skadeskjutning och långvarigt lidande för det vattenlevande däggdjuret sälen.En stor eloge till Kustbevakningens kartläggning och ingripande som är värt allt beröm! Även till Tidningen Skärgårdens reportage.

LÄNK till artikel i Tidningen Skärgården

Licensjakt säl

Regeringen har beviljat licensjakt på säl i Östersjön. Detta på grund av att man menar att sälen negativt påverkar torskbestånden. Myndigheterna menar att sälarna äter upp för mycket av torsken och att de även förstör yrkesfiskarnas nät. Då tar man till den enda lösningen myndigheterna verkar känna till när det är något problem för oss människor och vilda djur finns i problemets närhet – nämligen att döda stora mängder med djur av den aktuella arten. Ingen hänsyn tas till sälarnas lidande och rätt att leva precis som vi. Säljakt är problematiskt och har dömts ut av veterinärer och andra sakkunniga som djurplågeri och djupt oetisk. Det är svårt att på havet träffa en säl med ett direkt dödande skott. Därför är risken för skadeskjutning stor. Det är mycket svårt att göra eftersök under vattnet i ett hav, för att inte säga omöjligt. Om sälen sen träffas av ett skott på nos och käkparti så blir det en långsam död. Döden kan inträffa först efter ca 4-6 veckor. Dessutom finns forskning som pekar på att sälarna inte har någon stor inverkan på torskpopulationen. Läs vår ordförande Richard Dehnischs insändare i DN om säljakten:

Säljakt löser inte bristen på torsk i Östersjön

En studie från Stockholms universitet från 2018 som pekar på att de största hoten mot flera fiskarter i Östersjön kommer från klimatförändringar, övergödning och fiske.

Sälar inget hot mot Östersjöns största fiskbestånd

Translate »