Refresh loader

Licensjakt varg i Finland

Home > Aktuellt > Licensjakt varg i Finland

Licensjakt varg i Finland

20 vargar ska dö!

Vintern 2019/2020 fanns det mellan 216 och 246 vargar i Finland. I år är Naturresursinstitutets beräkning att det i mars fanns 18–25 vargpar (en ökning med 23 procent) och 32–38 familjegrupper (en ökning med 16 procent). Så många vargar har det inte funnits i Finland på hundra år. Merparten av de nya reviren uppstod i västra Finland. Vargvalpar födda i april-maj är inte inräknade. Uppskattningen nu är att det finns 36–51 vargflockar. Med lika stor säkerhet bedömer man att antalet vargindivider är uppe i 337-452 stycken. Det fanns total 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och med reviren i renskötselområdet blir det 70–84 vargrevir. Revir kan innehålla 2-3 vargar. Det är lite otydligt hur många vargar det egentligen finns. Samtidigt vet man att när Naturresursinstitutet började använda DNA-analyser för att bestämma vargstammens storlek kunde man se att de hade minskat (2017).

Enligt EU:s habitatdirektiv är vargen en strikt skyddad art utanför renskötselområdet i Finland. Precis som i Sverige kan detta skydd frångås om ett tydligt mål sätts upp för jakten och det inte finns andra tillfredsställande lösningar. Dessutom får jakten inte äventyra en gynnsam bevarandestatus. Finland har inte skattat var gränsen för GYBs är vilket gör det märkligt med att godkänna licensjakter. Finland vet inte vad minigränsvärdet är!

Trots det får det skjutas 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten kan riktas mot upp till fyra flockar eller ett revirmarkerande par. Undantag från jakt på bestånd beviljas av Finlands viltcentral. Vargar som dödas i skyddsjakt räknas inte in.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä påstår att jakten leder till att människor kan känna sig trygga överallt i Finland, också i områden där det finns vargar. Målet är att reglera vargstammens tillväxt, förebygga skador och förbättra acceptansen för varg.

“Det får det skjutas 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten kan riktas mot upp till fyra flockar eller ett revirmarkerande par.

Ett samarbete mellan Finland, Sverige och Norge avseende varg har stärkts enligt Jord- och skogsbruksministeriet. Fokus ligger på genflödet mellan den skandinaviska och den finsk-ryska vargpopulationen och även på informationsutbyte. Finland ska hjälpa till med att minst en finsk/rysk varg ska kunna vandra över till Sverige var femte år. På våren och sommaren kan unga vargar vandra via Finlands renskötselområde till Sverige. Trafiken går även tvärtom det vill säga svenska vargar travar till Finland. Ungefär tio procent av de vargar som dött i renskötselområdet i Finland kommer från Skandinavien.

Precis som i Sverige och Norge är den främsta orsaken till licensjakt i Finland att öka toleransen för varg och minska skadorna som vargar orsakar. Projektet Susi Life menar att goda kända förebyggande erfarenheter att skydda mot vargangrepp är vargstängsel, digital övervakning av boskap samt GPS-halsband. Att införa lagkrav att jakthundar hålls kopplade i vargrevir/vid vargspår. Med information och utbildning kan rädsla och intolerans förebyggas.

Translate »