Refresh loader

Stövar-SM för rävhundar

Home > Aktuellt > Stövar-SM för rävhundar

Stövar-SM för rävhundar

Inte nog med att våra rävar utsätts för jakt med lösa hundar, grytjakt, jakt med snaror, skadeskjutningar med mera – det finns även tävlingar i att jaga rävarna. Stövar-SM i harhundar 2021 gick av stapeln den 4 – 5 december på Gotland och arrangerades av Gotlands stövarklubb. Tävlingen går ut på att rävar jagas av stövare speciellt tränade för just detta. Ingen räv dödas i tävlingen, men de som jagas får springa för livet och tära på sin energi som de så väl behöver för att kunna överleva vintern. Hundarna däremot är väl försedda och på topp. Jaktkritikerna är självklart starkt kritiska till sådana tävlingar och vill att de förbjuds.

Det är upprörande att man lånar det fina Gotland till djurplågericirkus med hundar mot rävar. Var finns den moraliska stoppknappen? Ingen ifrågasätter och ingen tar ansvar för hur rävarna:

1. överansträngs fysiskt- muskelskador- stresshalt i blodet- ”collateral damage” på fåglar och andra djur när stora områden tas i anspråk för lösspringande hundar- rävar jagas alltså en svår vintertid med snö och frost på Gotland, bara det borde anmälas som djurplågeri!

2. Ingen redogörelse för vilka rävar som jagas och hur länge, dvs hur många hundar är i omlopp mot varje räv.

3. Ingen veterinärkontroll på om räv skadas – rapport om när hund skadar räv (tystas det ned med tanke på att hunden då inte blir godkänd?)

4. Vilken PTSD- posttraumatisk stress uppvisas hos rävar som jagas på detta onaturliga sätt? Forskning visar att återhämtningen är längre och den psykiska stressen är mycket större när djur jagas av människor/hundar/jägare. I naturen jagar djuren inte för nöjes skull och absolut inte i flera timmars hetsjakt som den som skapas av människor som vill tävla med hundar.

5. Det är djurplågeri mot rävar eftersom ingen övervakning sker, heller ingen etisk programförklaring finns från Jägareförbundet eller kennelklubben vad gäller utnyttjande av vilda djur för nöjes skull.

6. Att behandla räv så här av hundägare är att likställa med engelsk rävjakt så kallad ”trail hunting”, även om räv inte dödas, plågas den oacceptabelt. Stark folklig motvilja mot rävjakt i England. Sverige borde passa sig för att hålla fast vid så otidsenliga avarter som att medvetet utsätta vilda djur för dödsskräck som en sport med hundträning.

7. Vilka ekonomiska intressen ligger bakom detta?

8. Hundhetsning är förbjudet i andra länder, då ska inte Sverige hålla på med sånt här under radarn för att en minoritet hundägare tycker det är kul.

” Ingen räv dödas i tävlingen, men de som jagas får springa för livet och tära på sin energi som de så väl behöver för att kunna överleva vintern.

Om rävjakt:

Våra rävar är redan hårt ansatta av jakt. Under själva jakten finns det ingen gräns för hur många rävar en jägare får skjuta, det är bara att skjuta så många som man vill. Cirka 70 000 rävar dödas i jakt i Sverige årligen. Jägarna kallar detta dödande för “viltvård”. Jakttiden för räv i sydligaste Sverige är sju månader och i norra Sverige nio månader. I mellersta Sverige får rävarna plågas i åtta månader av jakt. Under den tiden som rävarna har ungar få föräldrarna inte dödas, men ungarna får dödas så snart de tittar upp ur boet. Men vem vet hur många rävmammor som grävs upp och dödas tillsammans med rävungarna? I skogen finns ingen kontroll. Det finns ett talesätt bland jägare som heter “Räv före rå” vilket betyder att får man chans att skjuta en räv så går det alltid före att skjuta ett rådjur.

Utöver all denna grymma förföljelse av rävar finns det alltså dessutom tävlingar i att jaga rävarna. En stor skam för Sverige som länge ansetts vara ett relativt djurvänligt land. Det är av stor vikt att fler människor reagerar mot denna förföljelse av rävarna. Det måste bli ett slut på detta!

Bli medlem i Jaktkritikerna och hjälp oss kämpa för rävarna! Även som passiv medlem är du till hjälp. Lägsta avgiften för medlemskap är stödmedlem och familjemedlem för 30 kr. KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!

Translate »