Refresh loader

Uppdatering: 125 Lodjur ska dö i Sverige

Home > Okategoriserade > Uppdatering: 125 Lodjur ska dö i Sverige

Uppdatering: 125 Lodjur ska dö i Sverige

Ytterligare en rödlistad art ska jagas nästa år. Myndigheter och jägare kallar det för förvaltning när det bestäms hur många djur som ska dödas. Det är tillåtet att använda hund vid lodjursjakt och det får släppas två hundar efter samma lodjur. Hundarna får inte bytas ut under jakt på samma lodjur, under en och samma dag. Även icke dödande fångstredskap kan få användas och det vanligaste är en s.k. Värmländsk fångstfälla, en fälla som är som en rektangulär låda. Fällorna behöver bara vittjas en gång om dagen vilket innebär att ett lodjur kan sitta fången i ett dygn. Av obduktioner som gjorts på döda lodjur har man sett skador efter att de suttit i sådana burar. De har tandskador, kloskador och träflis i mage och tarm. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet. Kroppen skickas till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

“Så här kan insidan på en lofälla se ut. Notera den gnagda regeln och blodfläckarna. Det blir inga mikroskopiska träfibrer i magen av det här utan rejäla flisor.

Jakten är oförenlig med EU:s fridlysningsregler, som kom med ny vägledning i oktober 2021 (den så kallade Tapiola-domen). Licensjakt på lodjur pågår 1 mars 2022 och som längst till och med den 31 mars 2022. Referensvärden för gynnsam bevarandestatus (GYBS) anger den lägsta nivån för att arten ska ha gynnsam bevarandestatus och är satt till 870 lodjur.

Under inventeringssäsongen 2020/2021 dokumenterades 213 familjegrupper i Sverige. Det finns ungefär 1244 lodjur. Med familjegrupp menas en hona som har sällskap av en eller flera årsungar. En familjegrupp motsvarar en föryngring. I första hand är inventeringen inriktad på att dokumentera familjegrupper och i andra hand ensamma lodjur inom samebyar och län/fylken. Inventeringsperioden för familjegrupper är 1 oktober – 28 /29 februari och därefter blir det alltså jakt. I Sverige gjordes 783 observationer av lodjur under perioden och siffran inkluderar döda lodjursungar.

Kalmar – 12 (8 förra året)
Västra Götaland – 5 (2 förra året)
Dalarna – 8 (5 förra året)
Gävleborg – 20 (15 förra året)
Jönköping – 10 (8 förra året)
Uppsala – 8 (inga förra året)
Västmanland – 5 (4 förra året)
Örebro – 10 (2 förra året)
Östergötland – 10 (5 förra året)

I efterhand har listan uppdaterats med Jämtland – 24 lodjur och Västernorrland – 8 lodjur, Västerbotten 5 lodjur.

För Jämtland (17 förra året), Västerbotten (13 förra året), Västernorrland (inga förra året) och Norrbotten (inga förra året) kommer beslut att tas när vinterns inventering är slutförd. Dessa fyra län ingår i norra förvaltningsområdet och där får länsstyrelsernas besluta om licensjakt på lodjur från och med den 1 mars till och med den 15 april.

De länen där inga lodjur får dödas 2022 (0) är Kronoberg (4 förra året) och Värmland (0 förra året).

” Det finns variation på hur många lodjurshonor som får ungar i ett område. Enstaka år kan en stor andel få ungar, medan det under andra år är en mindre andel.

Det finns variation på hur många lodjurshonor som får ungar i ett område. Enstaka år kan en stor andel få ungar, medan det under andra år är en mindre andel. Man vet inte vad variationen beror på. Det beror troligen på klimat, näringstillgång och åldersstruktur. Även lodjurets kondition och kroppsstorlek samt ålder. Äldre lodjur har bättre möjlighet att få ungar. Variationen i populationen mellan år beror också på jaktuttaget åren innan.

De flesta honor blir könsmogna och parar sig vid två års ålder, men det kan också dröja till treårsåldern. Hanarna blir också könsmogna men parar sällan då för att de inte kan konkurrera med äldre hanar. Parningssäsongen börjar de sista dagarna av februari i Mellansverige. I nordligaste Sverige är säsongen möjligen förskjuten en eller två veckor framåt. Högbrunsten varar i ungefär fem dagar. Lodjur är polygama det vill säga hanar kan para sig med flera honor och honan kan uppvaktas av flera hanar. Lodjur är dräktiga i ca 70 dagar. Ungarna föds i maj eller första halvan av juni. Normalt föds 2-3, men varierar från en till fyra ungar. Det innebär att jakten kan påverka både parning och honorna som är parade.

” Ungarna föds i maj eller första halvan av juni. Normalt föds 2-3, men varierar från en till fyra ungar. Det innebär att jakten kan påverka både parning och honorna som är parade.

Att det fortfarande är tillåtet att jaga med fångstfällor som är ett rent djurplågeri är en gåta. Därtill att man kan låta lodjuret jagas av två hundar under många timmar. Toppen på det är att jägaren får behålla skinnet för en rödlistad art som trofé. Har vi inte kommit längre 2022?

Jaktkritikerna överklagar lodjursjakter. Bli gärna medlem och ge oss ditt stöd. Lägsta medlemsavgift är 30 kr för stödmedlem och familjemedlem. KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!
Translate »