Refresh loader

Nya jakttider och jakt på Sveriges nationalfågel – koltrasten

Home > Okategoriserade > Nya jakttider och jakt på Sveriges nationalfågel – koltrasten

Nya jakttider och jakt på Sveriges nationalfågel – koltrasten

Nu blir det fritt fram att skjuta prick på våra vackra koltrastar. Jakttider har blivit ändrade av regeringen. I de nya föreskrifterna kan man bland annat läsa att koltrast och stare nu läggs till listan med djur som får jagas i egen trädgård eller anläggning för bär eller fruktodling, året runt.

Regeringen har alltså beslutat om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Ett pressmeddelande har kommit från näringsdepartementet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-beslutar-om-nya-jakttider/

Här kan du läsa om de nya förändringarna i jakttiderna: https://svenskforfattningssamling.se/doc/2021334.html

Observera att det nu endast handlar om förändringar i jakttiderna. Det är alltså många fåglar och däggdjur som inte står upptagna i ovanstående dokument.

I dokumentet, utfärdad den 6 maj 2021, kan man bland annat läsa följande:

“14) Koltrast och stare

Stare

får jagas inom trädgård
eller annan anläggning
för yrkesmässig bär eller fruktodling samt
inom ett avstånd av
200 meter från sådana
anläggningar, om det
behövs för att förhindra
skada inom
anläggningarna den 1 juli–30 juni.”

Koltrast och stare (bland flera andra fåglar) får jagas året runt enligt ovanstående och alltså även när de har ungar i boet. Ungarna riskerar att bli föräldralösa och svälta ihjäl. Detta gäller förresten för alla djur som har jakttid hela året. Och det finns många djur som har det. (Se nedan, Jakt för att förebygga skador av vilt, punkt 2) Det är stor risk för skadeskjutning vid all fågeljakt. Om det är problem vid bär och fruktodlingar så anser Jaktkritikerna att man istället får skrämma bort fåglarna. Fåglarna försöker ju bara överleva i den hårda kamp för livet som är deras vardag. De ska för det inte straffas med döden.

Koltrastens ungar riskerar att svälta ihjäl när föräldrarna skjuts och dödas.

Rävens och grävlingens ungar får jagas och dödas.

“8)
Årsunge av rödräv får jagas, om det behövs
för att tillgodose
viltvården
den 1 juli–30 juni.” Detsamma gäller för grävlingens ungar.”

Jägare menar att det är viltvård att jaga och döda rävar. Jaktkritikerna menar att det är precis tvärtom. Räven ingår i det viktiga samspel som sker mellan predatorer och bytesdjur och är viktiga för biologisk mångfald. Och vi menar att rävarna har rätt att leva sina liv precis som vi människor. Det finns absolut ingen anledning att jaga dem. Det är en ren nöjesjakt av nöjesjägare i Sverige som borde vara olaglig.

Blir den lilla rävungen jägarens byte?

Ekorre, hermelin, iller med flera, får jagas och dödas om någon anser att de “orsakar skada eller annan olägenhet i deras trädgård.”

Förra året blev det stor uppståndelse när jägarförbunden ville ha allmän jakt på ekorre. Det blev ingen allmän jakt på ekorre. Men vad många inte vet är att det är fritt fram för den som vill att skjuta prick på ekorrar samt flera andra djur i sin trädgård, om man tycker att de “kan orsaka skada eller annan olägenhet”.

Jakt för att förebygga skador av vilt

Vesslan får jagas i trädgård om någon anser att den orsakar skada.

“2)
Ekorre, grävling,
hermelin, husmus, iller,
lämlar, mink, mullvad,
mård, mårdhund, råttor,
räv, skogsmöss, sorkar,
vessla, vildkanin och
vildsvin
som kommer in på
gården eller i trädgården
och där kan orsaka
skada eller annan
olägenhet får jagas
den 1 juli–30 juni.”

Vem är inte glad över att ha dessa som inneboende?

Detta var endast ett litet urval av för att återigen visa hur jakten drabbar de vilda djuren.

Translate »