Refresh loader

Mitt liv är endast värt 120 poäng – i en jakttävling som heter Rovdjurskampanjen

Home > Aktuellt > Mitt liv är endast värt 120 poäng – i en jakttävling som heter Rovdjurskampanjen

Mitt liv är endast värt 120 poäng – i en jakttävling som heter Rovdjurskampanjen

Enligt Jägarförbundets egen statistik dödas årligen cirka 400 000 djur av arterna rödräv, grävling, mård, mink, iller, kråka, skata, måsfågel och nötskrika för att genast kastas på en stinkande hög i skogen. Detta bidrar till blyförgiftning av andra rov- och renhållningsdjur. Det handlar om jakt på små rovdjur, så kallad predatorjakt. Tävlingen Rovdjurskampanjen är en tävling i just predatorjakt, och arrangeras av tidningen Jaktjournalen sedan cirka 20 år tillbaka.

Jaktkritikerna Västra Götaland bedrev för 2 år sedan en intensiv kampanj mot denna masslakt på så kallade predatorer. Sannolikt var det därför arrangören kände sig tvungen att den hösten ställa in tävlingen. Tyvärr har de startat upp igen under 2019 och i Jaktjournalen kunde man nyligen läsa “Nu återstår bara att ladda för nästa säsong som inleds den första augusti 2020”. Alltså drar rovdjurskampanjen snart igång igen.

Tävlingen går ut på att döda så många små predatorer som möjligt. Jägarna kallar detta för viltvård och menar att det gynnar många arter som är predatorernas bytesdjur. Till exempel menar jägare att det blir fler rådjur, harar och skogsfåglar i naturen. Jaktbara arter gynnas alltså. Det verkar således till stor del från jägarhåll handla om att man önskar en natur som dignar av bytesdjur som man fritt och ostört kan jaga på, utan konkurrens från de små rovdjuren. Jaktkritikerna menar att detta är ett meningslöst dödande som orsakar stort lidande för djuren och ett förakt för naturen och de vilda djuren. Naturen sköter sig bäst utan inblandning från människan. Det finns ett finstämt samspel mellan predatorer och bytesdjur, mellan alla djur i naturen, som gör att en balans upprätthålls. Människan kan aldrig ersätta rovdjuren, varken de små eller de stora! Även andra organisationer som Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening med flera har kritiserat Rovdjurskampanjen.

De djur som jagas i Rovdjurskampanjen poängsätts alltså och den som vid slutet av tävlingen samlat flest poäng vinner tävlingen och får olika priser.

Föreställ dig den skräck för djuren när jägarna ger sig ut i naturen för att jaga och döda djuren med hjälp av gps-försedda hundar, fällor, snaror och skjutvapen. Jaktmetoderna kan vara olika, till exempel klappjakt, vakjakt, drevjakt och även grytjakt. Även åtlar kan användas. En åtel är mat som placerats ut för att locka djuret att komma till en viss plats. Sen kan jägaren stå på pass och smälla av ett skott mot det hungriga djuret.

Vi människor upplever nu något som påverkar oss starkt. En världsomfattande pandemi som får många av oss att gömma oss och söka skydd i våra hem. Men för djuren finns inga sätt att söka skydd, de jagas i sitt hem – sitt enda hem, naturen. När räven gömt sig i sitt gryt (sitt bo) kan jägaren driva ut räven från grytet med hjälp av en så kallad grythund. Den är speciellt tränad för att jaga ut rävar från sina gryt. Räven har ofta en extra utgång där den försöker fly. Jägaren är beredd och skjuter den flyende räven. När grävlingen gömt sig i sitt gryt backar den däremot in i en sidogång, en återvändsgränd och håller ställningen där genom att den har ryggen mot väggen. Hunden markerar då för jägaren som istället gräver ut grävlingen med en spade och därefter skjuter den.

Många djur- och- naturvänner frågar sig nu varför jägare ska få ha så stort inflytande över naturen. Vi är många som önskar se de vilda djuren livs levande i naturen. Jaktkritikerna får in fler och fler meddelanden från medlemmar som meddelar att det jagas och skjuts och pangas i flera dagar i skogarna där de bor. Och sen finns knappt några djur alls kvar. Många människor är väldigt ledsna och chockade av detta hänsynslösa dödande! Stora skogsbolag säljer ut jaktkort online. Och även mindre skogsägare säljer ut jakter på sina marker. Med vilken rätt utsätter vi djuren för denna hetsjakt i deras hem, naturen? Och i tider av massutdöende bland vilda djur borde man väl istället dra hårt i nödbromsen och stoppa dessa jakter?!

Och hur kan det få förekomma något så absurt som tävlingar i jakt?! Att poängsätta djur och därefter ge startsignal för ett godtyckligt dödande utan någon kontroll för att samla så många poäng som möjligt. Detta hör inte hemma i ett modernt, civiliserat samhälle. Det hela spektaklet skildras av jägare som en “betydelsefull insats och viltvård”. Man undrar ju om de 400 000 jagade, dödade djuren kände sig vårdade?

Räven lever till stor del av möss och sorkar. I områden med många rävar finns inte lika mycket fästingar och undersökningar visar att det då är mindre risk att drabbas av borrelia. Även mården lever av sork och möss och skyddar oss därmed mot borrelia.

Nötskrikan – Skogens bevingade trädgårdsmästare – En enda nötskrika kan gömma 10 000 ekollon under en säsong, och långt ifrån alla hinner bli uppätna. Faktum är att nötskrikan ensam står för en huvuddel av ekens naturliga spridning till nya miljöer.

På liknande sätt har alla djur i naturen viktiga uppgifter.

Du kan protestera mot rovdjurskampanjen och mot predatorjakt i allmänhet genom att skriva till våra politiker, till exempel landsbyggdsminister Jennie Nilsson och vice statsminister Isabella Lövin. Du kan även skriva till naturvårdsverket och förstås till redaktionen för Jaktjournalen som arrangerar Rovdjurskampanjen. Skriva insändare kan man också göra och ringa till Ring P1. Just nu i Facebookgruppen Jaktkritikerna Västra Götaland finns en inbjudan att delta i Månadens protest som i juli månad riktar sig mot just Rovdjurskampanjen.

Grävlingar är fredliga och huvudfödan är mask. De är definitivt inga skadedjur!

Den fredliga grävlingen står upp på sina bakben för att kunna lukta på en vildros.

För dig som vill läsa mer om räven och nötskrikan finns här två länkar:

Räv minskar risken för farliga fästingar

Skogens bevingade trädgårdsmästare

Translate »