Refresh loader

Rovdjuren får plågas i hundträningssyfte

Home > Aktuellt > Rovdjuren får plågas i hundträningssyfte

Rovdjuren får plågas i hundträningssyfte

Debattartikel av Uffe Stridsberg

Den nya och nu gällande lydelsen i Jaktförordningen och som infördes från den 1 juli 2021, ger utvidgad rätt för jakträttshavare att släppa jakthundar efter fredade vargar i syfte att jaktträna hundarna.

Denna förändring har beslutats av landets S-Mp-regering. En förändring som har föreslagits av Naturvårdsverket i ett remissyttrande i samband med den jakttidsberedning som föregick regeringens beslut om förändringar i Jaktförordningen.

Flera hundar samtidigt, i så kallad ”pack”, får nu släppas efter vilka vargar som helst i hela landet under tiden 1 december till 15 januari. Det handlar alltså inte om beslutad licensjakt på utvalda vargar.

“Flera hundar samtidigt, i så kallad ”pack”, får nu släppas efter vilka vargar som helst i hela landet under tiden 1 december till 15 januari.”

Alla vargar får ofredas, förföljas och på så sätt plågas i hundträningssyfte. Hur många hundar som får användas i packet är ospecificerat. I de licensjaktbeslut som finns för vargjakten 2022 rekommenderar beslutsfattande länsstyrelser, att högst tre hundar släpps samtidigt och man rekommenderar att hundarna inte byts ut i förföljelsen av samma varg under samma dygn. Som sagt, bara rekommendationer och detta för den jakt som är undantag från fredning och vars syfte är att döda vargar enligt myndighetsbeslut. Men, det ges inga sådana särskilda rekommendationer för jakthundsträningen på andra fredade vargar, än mindre bestämda regler eller myndighetskontroll.

Lodjuren i hela landet kommer också att få ofredas och förföljas i samma jakthundstränande syfte under tiden 1 februari till 15 mars. Alla landets lodjur, även honor och medföljande ungar, får vara träningsobjekt för jakträttshavare med jakthundar och även med hundar i pack. En tid av sex veckor tillåtet ofredande och som även omfattar lodjurens brunsttid. Tillåten jakthundsträning på järv och björn följer samma principer, men under andra tidsperioder.

“Lodjuren i hela landet kommer också att få ofredas och förföljas i samma jakthundstränande syfte under tiden 1 februari till 15 mars.”

“Våra stora rovdjur är fredade och får bara jagas under strikt kontrollerade former”. Så uttrycker sig Naturvårdsverket. Jaktlagen är också tydlig när den i sin femte paragraf säger att: “Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt.”

Men vad är det värt när samma rovdjur nu får ofredas, förföljas och på så sätt plågas genom att pack av skarpa och snabba jakthundar under jakthundsträning får släppas efter dem och detta utan föregående myndighetsbeslut om jakt? Enda skillnaden mellan denna jakthundsträning och tillståndsgiven jakt, är den avslutande dödande kulan.

Innebörden av den nya lydelsen i Jaktförordningen visar tyvärr på en skrämmande inriktning hos beslutsfattarna i regeringen och dess rådgivande myndighet, Naturvårdsverket, när det gäller synen på våra fredade rovdjur. Avsaknaden av djurskyddshänsyn i detta sammanhang är häpnadsväckande.

Denna artikel har varit publicerad i Nya Wermlands-Tidningen, Dala-Demokraten, Arbetarbladet samt Hela Hälsingland

De vilda djuren behöver din hjälp! Bli medlem i Jaktkritikerna, vi kämpar för de vilda djuren! Du kan hjälpa oss både som aktiv medlem och passiv medlem. Lägsta medlemsavgiften är 30 kr för stödmedlem och familjemedlem.

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!

Translate »