Refresh loader

Slakt på varg i Norge!

Home > Aktuellt > Slakt på varg i Norge!

Slakt på varg i Norge!

Norrmännen vill eliminera en stor del av sina fridlysta vargar! Stoppa vansinnet nu!

DNA-studier har visat att den svenska/norska vargstammen har lägst livskraft mätt i genetisk variation av alla vargpopulationer i världen. På grund av att populationen redan är väldigt liten och hålls nere på en kritiskt hotad nivå i Norge, och är starkt hotad i Sverige. Ändå tillåts nu jakt och utplåning av 63,5% av de norska vargarna. Nu är vargar i Norge inte ens fredade inom den så kallade vargzonen som annars egentligen är ett sorts reservat för vargar i Norge.


Vintern 2020-2021 registrerades 57-58 vargar som levde inom Norges gränser. Dessutom registrerades 52-56 vargar som var bosatta i gränsområden mellan Sverige och Norge. Dessa vargar brukar delas mellan länderna (0,5 = 26-28 vargar). Norge får då totalt 83-86 vargar.
Stortinget har satt som mål att Norge ska ha fyra till sex årliga kullar med varg. Tre av dessa kullar i Norge. Kullar i gränsområdena som finns i både Norge och Sverige, räknas som en halv kull. På grund av stark inavel och illegal jakt är det norska miljöverkets (Miljødirektoratet) bedömning att antalet årskullar bör ligga i det övre intervallet. I Norge har vargen status som kritiskt hotad på den norska rödlistan över arter 2021.
2019 dödades vargarna i Slettåstrakten i Trysil, året efter Letjennareviret i Elverum och i vinter var det Kynnareviret i Åsnes och Aurskogreviret i Aurskog-Høland. I en dom från juli kom Oslo tingsrätt fram till att beslutet att döda varg i Letjenna var felaktigt. Orsaken till att flocken togs bort var endast antalet. Flocken fanns inom vargzonen. Fyra av vargarna dödades den 1 januari 2020. Tingsrätten konstaterade att dödandet av vargarna i Letjennareviret inte låg inom lagens ramar och hänvisade till Högsta domstolens dom i maj i år. Det var NOAH som överklagade.

Av de ca 85 vargarna i Norge vill de nu utrota 63,5 %. Det strider mot Bernkonventionen där vargen skyddas fullt ut. Men, åter igen formligen slaktas vargstammen i Norge vilket även skett tidigare. WWW överklagade 2017 licensjakten men har inte gjort det i år.

“Av de ca 85 vargarna i Norge vill de nu utrota 63,5 %. Det strider mot Bernkonventionen där vargen skyddas fullt ut. 


Norska Rovviltsnämnderna har beslutat att vid licensjakten 2021/2022 får 26 vargar skjutas utanför vargzonen.

Utanför vargzonen har man godkänt jakt på

3 vargar i region 1 (Vestland, Rogaland och gamle Vest-Agder fylke).

2 vargar i region 2 (Vestfold och Telemark, Buskerud och gamle Aust-Agder).

7 vargar i region 3 (gamle Oppland).

12 vargar i region 4 och region 5 (gamle Hedmark och Akershus)

Samt 2 vargar i region 6 (Møre och Romsdal och Trøndelag. Överklagan skickades in av Naturvernforbundet, foreningen Rovviltets Røst och NOAH – for dyrs rettigheter. Klima- och miljøminister Espen Barth Eide har sagt att de prövat dessa överklaganden och inte funnit anledning att ändra varför besluten står fast.

Dessutom ska 28 vargar fällas inom den norska vargzonen.

Det är de tre reviren Mangen, Hornmoen och Rømskog som statsförvaltaren i Oslo och Viken samt inlandet (region 4 och 5) vill skjuta bort.

Vargzonen, vid gränsen till Dalarna och Värmland, motsvarar cirka fem procent av Norges yta och är ett sorts reservat för vargar i Norge medan resten av landet ska hålla i stort sett vargfritt.
Vargzonen är det enda område norska myndigheter avsatt för ynglande varg, och där flockar med vargvalpar är tillåtna.

Samtliga familjegrupper och alla revirmarkerande par ska hålla till inom eller kring vargzonen. Det gäller även de revir som delas med Sverige. En av vargarna är en genetiskt viktig finsk-rysk varghane (i Deisjø). Han blev radiomärkt i början på året liksom hans varghona. De flesta vandringsvargar som går utanför vargzonen fälls genom licensjakt eller skyddsjakt samma säsong som de dokumenteras.
Licensjakten utanför vargzonen får hålla på till 31 maj och inom vargzonen till 15 februari. Det innebär att vargvalpar födda i år kan bli utan sin flock och får svårt att klara sig och nästa år finns risk att föräldrar med valpar kan dödas.

“Det innebär att vargvalpar födda i år kan bli utan sin flock och får svårt att klara sig och nästa år finns risk att föräldrar med valpar kan dödas”.

Hittills har sju vargar skjutits under licensjakten i Norge;

2021.12.01 sköts en varghane i Stor-Elvdal (N), Sønstmyra. Han vägde 47,50 kg och var 2,5 år gammal. (Varg G202-21).
2021.12.03 sköts en hane i Stor-Elvdal (N), Fjølbutjønna. Han vägde 42,30 kg och var 1,5 år gammal.
2021.12.08 sköts en tik i Rendalen (Sønnikbua). Hon vägde 29,20 kg och beräknades vara minst 1,5 år gammal.
2021.12.08 sköts en hane i Rendalen (Skramslitjønna). Han vägde 43,20 kg och var 2,5 år gammal.
2021.12.11 sköts en tik i Rendalen (Søndre Raudfjellet). Hon vägde 31,20 kg och var minst 5 år (varg G136-19 född i Gårdsjö 6-reviret). Hon har varit känd i Norge i flera år.
2021.12.11 sköts en minst fyraårig hane i Rendalen (Storåstjønna) som vägde 48,10 kg (känd som G60-19). Född i Brännan 1-reviret och påträffad första gången i Eda, Sverige år 2019.
2021.12.11 sköts ytterligare en varg i Rendalen (Kivfjellsalen). Tiken vägde 33,60 kg och hon var 1,5 år gammal.

De norska jägarna tror att bland de skjutna finns ett vargpar som dödat en gråhund och en jämthund i Hedmark (Rendalen och Stor-Elvdal).

Den genetiskt viktiga vargen kallas Elgåvargen. Det en F0- varg (invandrad från Finland/Ryssland) som flyttats två gånger i Norge. Han har träffat en tik och de har fått minst sex valpar i år. De håller till i vargzonen (Aurskog-Høland och några omkringliggande kommuner).
Elgåvargen på film: https://www.nrk.no/video/ba14bc71-2cb2-4fb4-aed9-92135f78596b

Risk att svensk-norska vargstammen dör ut!

DNA-studier har visat att den svenska/norska vargstammen har lägst livskraft mätt i genetisk variation av alla vargpopulationer i världen. På grund av att populationen redan är väldigt liten och hålls nere på en kritiskt hotad nivå i Norge, och är starkt hotad i Sverige.
Enligt NOAH drevs den genetiska studien fram av Stortingspolitiker som främjade konspirationsteorier om att de norska vargarna är “hybrider”. Detta motbevisas av studien. Men trots den låga livskraften fortsätter regeringen med SP (Senterpartiet) och AP (Arbeiderpartiet) att hålla nere en kritiskt hotad art som därmed får ännu sämre överlevnadsförmåga

Det kan inte ses som annat än en kontrollerad utrotning av vargstammen Stöd gärna. NOAH i kampen.

Translate »