Refresh loader

Rysk fårägare – “Vargen behövs i naturen”

Home > Aktuellt > Rysk fårägare – “Vargen behövs i naturen”

Rysk fårägare – “Vargen behövs i naturen”

I en artikel i DN i januari beskrivs hur människor på den ryska landsbygden ser på vargen. DN:s Anna-Lena Laurén hade besökt Dagestan i norra Kaukasien där specialavlade hundar används för att skydda fåren. Där är det tillåtet att jaga varg och det finns inga begränsningar för hur många man får skjuta. Men intresset bland befolkningen för att jaga vargen är litet. I artikeln intervjuas fem personer – en fåraherde, en fårägare, en getherde, en jägare samt en biolog. Samtliga är överens om vargens rätt att existera och om dess viktiga funktion i ekologin. “Vargen är en del av Guds skapelse“. Nedan följer ett referat av artikeln.

En fåraherde vid namn Vjatjeslav Pepeljajev intervjuas. Där han lever i Kaukasien är fåravel viktigt för människornas levebröd och det finns gott om varg. Han får god hjälp av sina hundar när han vaktar fåren. Hundarna är av rasen kavkazskij volkodav som inte är en registrerad ras. Namnet översätts fritt till kaukasisk vargfällare. En ensam hund klarar sig inte mot vargarna, utan han måste alltid ha tre hundar med sig. Han gör ingen stor affär av att vargen ibland tar hans får utan erkänner vargens rätt att leva och existera liksom han själv har samma rätt. “Vargen lever sitt liv, vi lever vårt. Det är som det är.”

I Dagestan har antalet vargar alltid legat på en hög nivå och gör så fortfarande. I Sverige var vargen nästan på väg att utrotas en tid men fridlystes 1945 då det fanns endast 18 vargar kvar. Idag finns i Sverige ca 365 vargar. I Dagestan lever idag ca tretusen vargar på en yta ungefär så stor som halva Lappland. I den ryska pressen rapporteras ofta om att vargar angripit boskap och ibland också människor. Biologen Aleksej Veresjtjagin som forskat i tio år om vargar i Tverområdet menar dock att det är ovanligt att vargar attackerar människor. Han menar att det är människors ständiga närvaro och att vi tränger oss in alltmer i rovdjurens livsutrymmen som gör att problem skapas. Det gör att vargen vänjer sig vid dofter och ljud som de inte tidigare kommit i kontakt med. Djurägare på den dagestanska landsbygden får ingen ersättning för skador på boskap som orsakas av varg. Trots det ställs inga krav på att vargen ska utrotas utan herdar, fårägare och jägare betraktar snarare vargen som ett nödvändigt ont. Man anser alltså att vargen verkligen behövs i naturen.

En fårägare vid namn Zaur Gazajnijev har nyligen förlorat två lamm till vargen. Han menar själv att det inträffade på grund av att han inte hade vakthundar på plats. Han har lärt sig av sitt misstag och nu finns två stora vakthundar på plats som han skaffat för att vakta fårhuset. Han menar att vargen inte är något nytt för människorna här då man länge levt i bergen och där var vargar alltid närvarande. Han säger “allt är en del av Guds skapelse”.

Varg
Fårägaren Zaur Gazajnijev – “Allt är en del av Guds skapelse”

I Dagestan finns inga begränsningar för hur många vargar man får skjuta. Vargen åtnjuter inte heller något skydd av någon särskild lagstiftning. Varg får här jagas med vanlig jaktlicens. Ändå är intresset för att jaga varg litet. Det kan bero på att jakten ses som besvärlig och kräver stora resurser. Veresjtjagin konstaterar att vargen årligen orsakar stora skador på ren och boskap i Kaukasien och Jakutien. Men han framhåller ändå att vargen spelar en viktig roll i ekosystemet. Som ett varnande exempel nämns de regioner där vargen minskat. Där har istället antalet vildsvin ökat stort och därav har mycket mark blivit uppgrävd och sjukdomar sprids.

Tanken att människan genom jakt själv skulle kunna reglera antalen av klövdjur och gnagare i skogen ses inte som trovärdigt. Här litar man mer till att naturen sköter detta bäst på egen hand. Och i detta instämmer även jägarna i Dagestan, trots att vargen konkurrerar med dem om bytesdjuren. De menar att vargen visst kan vara farlig, men att den sällan går till anfall. Att den undviker dem i nio fall av tio.

Till och med den jägare, Sjamil Sjagidov, som fått en hund svårt riven under en jakt och samtidigt förlorat en annan hund under samma jakt, hyser inget agg mot vargen. Han undrar varför han skulle hata vargen som han ser som skapad av Allah. Han säger “vargen är ett vackert och intelligent djur, en jägare precis som jag. Fast en mycket bättre jägare”.

LÄNK till artikeln i DN Här kan den som har prenumeration på DN vill läsa hela artikeln.

Translate »