Refresh loader

Snö ödesdigert för varg

Home > Aktuellt > Snö ödesdigert för varg

Snö ödesdigert för varg

Sjuttiofem vargar kommer att skjutas i nästa års licensjakt. Snöfall är ödesdigert för vargarna då det ger bra förutsättningar för jakten. Genom att lämna spår efter sig avslöjar vargen var den finns. Jakten går då snabbare och lättare för jägarna att genomföra. Svenska, rödlistade vargar som finns alldeles för få av jagas och hetsas snabbt och skoningslöst med lösa hundar. De skjuts och omvandlas till jakttroféer, trots att de flesta svenskar verkar vara emot troféjakt. Ingen hänsyn tas till att vargens dåliga genetik orsakar den skador och ökade svårigheter att föröka sig. Vargar måste minska, har våra politiker bestämt. Detta trots att forskare hävdar motsatsen.

Den andra januari kommer jägarna att söka upp vargar i 14 revir för troféjakt. De får dock fortsätta till 15 februari. Redan har tusentals jägare anmält sig till jakten. Vi kommer att tvingas se bilder med uppradade, skjutna vargar. När vargarna är döda gör Länsstyrelsen besiktning. De väger vargen och jägaren flår den. Vargkroppen skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för obduktion. I år kunde det konstateras att vargarnas maginnehåll var mycket varierat. De hade bland annat ätit tjäder, rådjur och älg.

Jakträttsinnehavaren får behålla skinnet och kan senare mot betalning få tillbaka skallen efter att den bearbetats (kokats) på SVA. Att man i Sverige får lov att skjuta rödlistade hotade djur och omvandla dem till jakttroféer är obegripligt och absurt för många svenskar. Och många människor i världen har länge betraktat Sverige som ett föregångsland. Detta visar sig mer och mer inte stämma och synen på Sverige kan därmed komma att förändras.

LÄNK TILL PETITION: Stoppa massakern på hundra vargar!

Vacker varg
Vargarna jagas och hetsas snabbt och skoningslöst av flera lösa hundar. När de blivit dödade kan de omvandlas till jakttroféer. Hjälp oss skydda vargar och andra djur!


Gamla skottskador

På SVA undersöks vargen noggrant. Bland annat röntgas kroppen. Det är inte ovanligt att man ser gamla skottskador och finns det görs polisanmälan.

Exempel:

En varghona som sköts 2018 i Södertörn hade mött jägare förut. Hennes kropp bar spår av det. Obduktion visade att hon hade en äldre avläkt skottskada i ländryggen som påverkat de tre första ländkotorna som var delvis sammanväxta. Läs artikel nedan.

Varghonan hade mött jägare förut

En varg som sköts under skyddsjakt i Värmland visade sig ha gamla skottskador. Vid obduktionen hittades tre gamla inläkta hagelkulor i huvudet och i ett av frambenen, skrev Värmlands folkblad. Läs artikel nedan:

Skjuten varg tidigare skottskadad

Det är i praktiken nästan omöjligt att få någon dömd för brott. I förra årets licensjakt gjordes ingen närmare undersökning av hur vargarna blivit skjutna under jakten.

Swisha en gåva för vargarna: 123 533 0832

Fler vargar behövs för att minska inaveln

Jakten går emot all tillgänglig vetenskap.  Vår vargstam är alldeles för liten och inavlad i decennier. Endast genom att öka antalet vargar och släppa in vargar som kommer in från öst kan inaveln minskas. Vi klarar att inhysa många fler vargar än vad vi har idag.

Åtgärder för att öka toleransen för varg behövs

Åtgärder för att öka toleransen i områden med vargrevir behöver vidtas. Information om riskerna kan vara ett exempel. Risken att en lös hund blir skadad/dödad av varg är trots allt liten. Och trots att det sorgliga händer att får blir skadade eller dödade av varg är risken ändå liten. Av en halv miljon får var det mindre än 150 som skadades eller dödades. Detta kan undvikas med icke-dödande metoder för att skydda sina djur. Det kan handla om att sätta upp RAS (rovdjursavvisande stängsel) eller tar djurägare tar in sina djur över natten. Det finns även särskilda hundraser för att vakta djur. Myndigheter bör självklart bistå med stöd och visst bidrag finns att få för RAS.

Citat från artikel Sveriges Radio:

“Samtidigt visar siffror, som Sveriges lantbruksuniversitets Viltskadecentrum tagit fram åt Sveriges Radio, att hundangrepp på får är vanligare och ett större problem än vad som är allmänt känt.”

Oftare hund än varg som angriper får

Lös hund gick till angrepp och dödade får

Troféjakt utomlands väckte ilska hos många svenskar

Djurrättsalliansens avslöjande att svenskar reser utomlands för att döda lejon, elefanter och noshörningar orsakade stor uppståndelse i Sverige. Men vad många inte vet är att det även finns troféjakt i Sverige, på hotade arter. Även utländska jägare kommer till Sverige för att skjuta de hotade svenska rovdjuren, till exempel varg.

Lejon, elefanter och noshörningar skjuts av svenska troféjägare

The shameful war against wolves in Scandinavia

Klicka här för att bli medlem i Jaktkritikerna

Translate »