Refresh loader

Vargarna behöver asyl i skogen

Home > Aktuellt > Vargarna behöver asyl i skogen

Vargarna behöver asyl i skogen

Det är förkrossande för alla oss djurvänner att se hur attityden hos riksdag och regering plötsligt ändrats vad gäller vargar. Från att starkt ha skyddat arten driver nu vissa grupper på om en kraftig minskning. Så kraftigt att det på nytt är risk att arten blir utplånad i Sverige. Arten är starkt hotad och i den senaste vargräkningen för snart ett år sedan hade vi 460 vargar.

När vargen blivit återetablerad på 80-talet var de ett tiotal individer och den första vargkullen föddes i Nyskogareviret i Värmland 1983. Därefter har vargen gradvis ökat i antal och på olika platser. Men ökningen är sårbar. Vargen har också minskat under perioder. Exempelvis uppskattade myndigheter antalet vargar 2015 till 430. Året efter var de nere i 355 och år 2019 endast 300 st.

Fler än 170 – 200 vargar ett måste

Att sträva efter att ha 170–200 vargar strider mot all expertis som hävdar det motsatta, att vargarna behöver bli betydligt fler än de vi har idag. Det är vi människor som hindrat vargens utveckling. Som att kunna invandra till Sverige och att kunna sprida sig neråt i landet. Resultatet har blivit att vargarna är tvingade att centralisera sig i mitten på Sverige och att föröka sig med syskon. Inaveln ligger fortfarande högt, ca 25 %. Jämför med hundar som av Svenska Kennelklubben inte rekommenderar högre inavelsgrad än drygt sex procent, ungefär som kusiner. Och detta av hälsoskäl.  Inavel i sig kan utrota hotade arter.

Tre grupper motståndare till varg

I Sverige har tre grupper under många år drivit kampanj mot vargar. Det är jägare som konkurrerar med vargen om byten och för att de inte anser sig kunna driva löshundsjakt. Bönder för sina boskap där de inte ser sig skyldiga att hålla vargen utanför stängsel utan boskapen innanför. Och slutligen renägare som söker skyddsjakt tämligen omgående då varg närmar sig renar. Ett problem är att den vägen som vargar kan ta sig in i Sverige är via renbeteslandet från Finland/Ryssland. Vilket är en nödvändighet för att kunna minska inaveln hos varg. Dessa tre grupper kan dessutom vara samma personer, det vill säga att man både är jägare och bonde.

Snart fylls skogarna med jägare från olika länder som deltar i den svenska licensjakten på varg. En fjärdedel av våra vargar ska stressas,  jagas av hundar, och skjutas.  Allt för att de vill som vi, att bara finnas till. Stoppa denna galenskap!!!

Vargarna, och andra djur som blir jagade behöver vår hjälp! Jaktkritikerna överklagar jakter. Om du kan tänka dig att ge oss ditt stöd så blir det mer tyngd bakom våra överklaganden, och andra aktioner.

Klicka här för att bli medlem!

Du kan läsa mer här om en av våra framgångar helt nyligen! LÄNK

Translate »