Refresh loader

Vargen hårt jagad – Jaktkritikerna överklagar

Home > Aktuellt > Vargen hårt jagad – Jaktkritikerna överklagar

Vargen hårt jagad – Jaktkritikerna överklagar

Nästa år, 2022 blir det återigen licensjakt på varg i Sverige. Detta trots att vargen enligt 2020-års rödlista flyttats från sårbar till starkt hotad. Enligt Artdatabanken är de två stora hoten mot arten inavel och illegal jakt. Jaktkritikerna kommer att överklaga – vi hoppas på ditt stöd.

Det är länsstyrelserna själva som får besluta om skyddsjakt och licensjakt på de stora landlevande rovdjuren, med undantag för licensjakt på järv som Naturvårdsverket beslutar om. Beslut om jakt går att överklaga till domstol. Senast den 1 oktober ska besluten komma om licensjakten på varg. Vargjakten startar den 1 januari.

Jaktkritikerna var den organisation som överklagade flest vargjakter 2020

Jaktkritikerna överklagade licensjakterna på varg 2021. En journalist i Tidningen Land skrev i januari 2021 om att Jaktkritikerna var den organisation som överklagat flest vargjakter året innan, alltså 2020. Jaktkritikerna är en organisation som överklagar många jakter. Vi överklagar björn- varg- och lodjursjakter. Licensjakter och skyddsjakter. Vi överklagade beslutet att döda en svanhane i Malmö. Vi fick rätt ett år senare, då var det förstås för sent, för svanen som försvarade sin hona och sina ägg var redan död. Men det var ändå viktigt att det i en rättsprocess blev fastslaget att det var fel att döda ett vilt djur som försvarar sin boplats.

Bävern som bet en simmare dödades i skyddsjakt. Jaktkritikerna överklagade förstås. Det visade sig sen att bävern redan dödad. Här har ett fel begåtts.

LÄNK här till överklagandet bäverjakten

Jakt och jägare har stor makt i Sverige. Därför är det ofta svårt att få rätt i domstol och stoppa jakter. Om du blir medlem i Jaktkritikerna och hjälper oss att växa så kan vi komma att få större inflytande. Vi växer just nu starkt.

BLI MEDLEM HÄR!

Jaktkritikerna står upp för alla vilda jagade djur. Rovdjur, stora som små, fåglar, hjortdjur – alla djur. Vi arbetar ideellt, det vill säga gratis. Vi behöver ditt stöd. Bli gärna medlem i Jaktkritikerna och ge stöd och tyngd åt vår arbete för djuren!

Här kan du läsa några av våra överklaganden och andra skrivelser.

Vi ber om ursäkt om sidan med överklaganden verkar lite grand i oordning. Den är under uppdatering just nu. Om du vill läsa överklagandena för licensjakt på varg får du scrolla ner en liten bit till rubriken “Licensjakt varg 2021”

Translate »