Refresh loader

Vi kan inte acceptera att intresseorganisationerna försöker påverka länsstyrelsernas tjänstemän.

Home > Aktuellt > Vi kan inte acceptera att intresseorganisationerna försöker påverka länsstyrelsernas tjänstemän.

Vi kan inte acceptera att intresseorganisationerna försöker påverka länsstyrelsernas tjänstemän.

I en debattartikel på Svensk jakt ger man sig på ett av de län, som inte har tagit beslut om att licens-jaga varg i år. Lennart Nordvarg är chef på miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Uppsala län. Jaktkritikerna skrev inför licensjakten på varg ett Öppet brev till Länsstyrelserna i de olika länen och av Lennart Nordvarg fick vi svaret “länsstyrelsen i Uppsala län har inte för avsikt att utnyttja möjligheten att fatta beslut om licensjakt under den aktuella perioden och Siggeforareviret bidrar till att stärka den genetiska variationen hos den skandinaviska vargstammen”

I artikeln på svenskjakt.se hänvisar man till ett riksdagsbeslut från 2013 där det beslutats att Sverige ska ha 170- 270 vargar. Man hävdar även att det nu finns 500 vargar i Sverige. Man vill att “vargarna börjar förvaltas” – ett uttryck från jägarhåll som egentligen betyder dödas och skjuts bort. “För Uppsala läns del innebär det att vi omedelbart måste ta bort individerna i det nybildade reviret Siggefora-Stalbo” skriver medlemmar från Svenska Jägareförbundet samt Lantbrukarnas riksförbund.

Nyligen utplånades ett helt vargrevir i det angränsande Gävleborgs län. Där hade man fått tillstånd att skjuta 6 vargar i Andåreviret. De sköts inom loppet av en timme. Sedan begärde Jägarförbundet och skogsbolaget av länsstyrelsen att få skjuta ytterligare fyra vargar och fick tillåtelse till det. Därmed var hela reviret tömt. Det är märkligt att det i efterhand ges tillstånd till att skjuta ytterligare vargar än de som från början tilldelats.

I Sverige finns få vargar jämfört med flera andra länder i Europa. Till exempel är både antalet vargar och vargtätheten är mycket högre i Baltikum än i de vargbefolkade delarna av Norden. Det visar en studie gjord i Europaparlamentet.

Vargen är rödlistad i Art och habitatdirektivet. Den borde inte jagas alls då den i Sverige lider av svår inavel, vilket på sikt hotar artens överlevnad.

Translate »