Refresh loader

Ickedödande metoder att skydda tamdjur mot rovdjur

Home > Okategoriserade > Ickedödande metoder att skydda tamdjur mot rovdjur

Ickedödande metoder att skydda tamdjur mot rovdjur

Djurägare har skyldighet att skydda sina djur. Något som ofta uteblir i debatten. Argumenten har ofta varit att ”vi ska hålla våra djur inne, inte rovdjur ute ur hagarna”. Att det blir reaktioner och trauma för djurägare när får och andra djur angrips är förståeligt och hemskt för de drabbade, vilket vi givetvis beklagar. Men att skydda husdjuren genom ett ökat dödande av rovdjuren utgör ett hot mot dessa arter och är inte rätt väg att gå. Vi tror i stället att problematiken behöver lyftas, bemötas med andra verktyg. Ett bredare synsätt är en nödvändighet – än det som skett hittills, vilket är en katastrof för svensk rovdjurspolitik.

Modern teknologi såsom larm, övervakning (ljud/kameror) och olika typer av högteknologiska sensorer, borde kunna nyttjas på ett helt annat sätt vid konflikter tamdjur-rovdjur på ett innovativt sätt vilket helt saknas idag. Saknas kompetens inom landet måste internationella företag tillkallas, för information om hur tamboskap kan hållas – utan att riskera påhälsning av rovdjur.
Det finns dock gott om lösningar om man lägger tid på att hitta information på nätet.

Några exempel på både enkla och mer avancerade tekniska lösningar/produkter tillgängliga redan nu:

1. Infraröda rörelsedetektorer som sätts upp runt boskapshagar och som kan upptäcka närvaron av vilda djur. Man kan knyta dem till ett system som slår på lampor, skicka ett meddelande till lämplig person osv.

2. Installera andra sensorer som kan detektera när vilda djur kommer nära hägnet och skicka varningar till människor (Fungerar också med infraröd, fast i form av en så kallad ”perimeter trip alarm”).

3. Användning av IP-kameror/CCTV-kameror för att övervaka områden där tamdjur hålls. Vissa IP-kameror kan detektera vad som kommer i området (AI används för att särskilja djur, människor, bilar osv)
En kamera som kan detektera djur är Dahua AI Network PTZ-kamera (DH-SD6AL830VA-HNI). Den är utrustad med en AI-chip som kan detektera och klassificera objekt, inklusive djur. Kameran kan också skicka varningar till en mobilapp eller annan enhet när ett djur upptäcks. På detta sätt kan bönder få snabb information om närvaron av rovdjur och vidta lämpliga åtgärder för att skydda sina djur.

4. Apparater som kan projicera bilder eller skapa en rörelse för att skrämma bort vilda djur från tamdjursområden. Ett exempel på en sådan apparat är “Nite Guard Solar”, som är en solcellsdrevet enhet som projicerar en röd varningssignal vid skymning och gryning för att skrämma bort nattaktiva djur som kan hota boskapen.

5. Använda elektriskt stängsel runt tamdjursområden.

6. Använda ljudapparater som avger höga ljud för att skrämma bort vilda djur från tamdjursområden, eventuellt enbart när det finns rörelse.
En sådan produkt är till exempel “Bird Gard Pro”, som avger höga frekvenser för att skrämma bort fåglar och andra djur från grödor och trädgårdar. Det finns också andra liknande produkter på marknaden, som “Yard Sentinel” och “Pest Soldier.”

7. Placera ut mindre vanliga vildavstötningsmedel runt tamdjursområden för att avskräcka vilda djur från att närma sig. T.ex. stroboskop
Ett exempel är “Guardian Strobe Light”. Det är en liten och bärbar enhet som avger starka blixtar av ljus med varierande frekvenser för att skrämma bort vilda djur. Det kan användas både dag och natt och är lätt att installera och använda.

8. Drönare utrustade med kameror och sensorer som kan övervaka avlägsna områden där boskap betar och varna bönderna för närvaron av rovdjur.
Det finns flera företag som tillverkar drönare med avancerade sensorer och kameror för övervakning av områden. Exempel på sådana företag är DJI, Parrot, Autel Robotics, och Skydio. Dessa företag har olika modeller med olika funktioner och prestanda, så det skulle bero på vilken modell som skulle vara mest lämplig för att övervaka boskapsbetesmarker och varna bönderna vid närvaro av rovdjur.

9. Använda GPS-sändare på tamdjur för att spåra deras rörelser och undvika farliga områden.
Till exempel, så finns det GPS-halsband speciellt utformade för att sättas på boskap för att spåra deras position. Här är några exempel på produkter som du kan köpa online:

Tractive GPS Halsband – https://tractive.com/sv/

HerdDogg – https://www.herddogg.com/products/

(Det finns flera andra tillverkare av GPS-halsband för boskap)

Skulle flera djur börja springa samtidigt, så är det kanske någonting fel och så kan man knyta det till ett larmsystem som varnar. Man kan använda automatiseringar för att ta rätt åtgärdar.

10. Speciella halsband som kan sättas på boskap för att avskräcka rovdjur från att attackera dem.
Ett exempel: “Foxlights Predator Deterrent”. Detta halsband avger slumpmässiga ljusblinkningar som simulerar mänsklig aktivitet och gör det svårt för rovdjur att närma sig boskapen.

11. Använda ljussystem runt tamdjursområden som kan lysa upp områdena och skrämma bort vilda djur (utan rörelsedetektor. Vissa rovdjur vill inte vara i ett område som är belyst.

12. Använda teknik som kan skapar obehagliga dofter för att avskräcka vilda djur.

Källa: Pärt, T., Arlt, D., & Wretenberg, J. (2014). Predator-repellent odour cues reduce livestock predation by brown bears. Ursus, 25(1), 58-66. DOI: 10.2192/URSUS-D-14-00020.1.
https://bioone.org/journals/ursus/volume-25/issue-2/URSUS-D-14-00020.1/Genetic-evidence-confirms-presence-of-Andean-bears-in-Argentina/10.2192/URSUS-D-14-00020.1.full

Ett exempel på ett sådant företag är Predator Guard, som säljer doftämnen som avger en lukt av rovdjursurin för att skrämma bort vilda djur från boplatser och boskapsområden.

13. Använda flera lager av hägn runt tamdjursområden för att göra det svårare för vilda djur att bryta igenom.

14. Använda förbättrade hägnmaterial som är svårare för vilda djur att klättra över eller gräva under.
Ett exempel är “Coyote Roller”, som är en cylinder som monteras på toppen av ett befintligt staket eller ett nät och roterar när ett djur försöker klättra på eller över det. Detta gör det svårt för djuret att få fotfäste och klättra över hindret. Ett annat exempel är “Dig Defence”, som är en panel av hållbart material som monteras under marknivå längs hägnets nedre kant för att förhindra att djur gräver under hindret.

15. Termiska kameror som kan upptäcka närvaron av stora rovdjur nära boskapsinhägnader, vilket gör det möjligt för bönder att vidta åtgärder för att skydda sina djur.
Exempel på företag som erbjuder denna typ av produkter är FLIR Systems, Seek Thermal, och Axis Communications.

16. Använda automatiska dörrar för att hålla vilda djur ute från tamdjursområden
Ett exempel på en sådan produkt är “Auto Door” från företaget Farmweld. Det är en självstängande dörr som kan öppnas och stängas automatiskt med hjälp av en motor. Dörren kan ställas in på att endast öppnas när ett djur närmar sig och stängs igen när djuret har gått igenom. Detta kan hjälpa till att hålla vilda djur borta från tamdjursområden och minska risken för angrepp.

Genom samarbete mellan myndigheter, högskolor och universitet kan man utveckla nya tekniska metoder och apparater som kan bidra till att minska antalet kollisioner/problem mellan tamdjur och vilda djur. En potentiell lösning kan vara att utveckla en svensk mobilapplikation för lantbrukare, som möjliggör en snabb och effektiv larmprocess när ett rovdjur upptäcks. Genom att varna alla lantbrukare i området via applikationen kan preventiva åtgärder vidtas, exempelvis att flytta in boskapen till säkerhet tills faran är över. Beroende på djurarten kan du dynamiskt anpassa storleken på det område som informeras. En varg rör sig till exempel över större avstånd än en räv. En sådan samverkan kan också bidra till att skapa nya tankesätt hos studenter och allmänheten, och öka medvetenheten om vikten av att skydda både tamdjur och vilda djur. Genom att utveckla nya lösningar och kommunicera dem till allmänheten kan vi öka medvetenheten om problemet och skapa stöd för att ta itu med det.

En viktig del av denna process är att gå ut i nyheterna med nya lösningar som vi har hittat, för att sprida budskapet till en bredare publik och att hitta företag som vill producera och sälja produkterna vi har skapat. Genom att samarbeta med industrin kan vi öka tillgängligheten av dessa lösningar och se till att de når ut till dem som behöver dem mest.


Translate »