Refresh loader

Nu behövs ett jaktstopp på rödlistade arter!

Home > Okategoriserade > Nu behövs ett jaktstopp på rödlistade arter!

Nu behövs ett jaktstopp på rödlistade arter!

Världen runt pågår stora förändringar för omkring en miljon arter. I Sverige är idag bland andra 23 däggdjursarter och 112 fågelarter rödlistade som ”akut hotade”, ”starkt hotade”, ”sårbara” eller ”nära hotade” (se SLU:s artfakta.se). Dessa arter måste skyddas från jakt. Det behövs ett direkt jaktstopp nu för rödlistade arter. Överexploatering, till exempel jakt, fiske, skörd anges av IPBES som näst efter habitatförlust vara ett av fem huvudskäl till arters utdöende.

Här lite om några av de många djur som är hotade:

Vargen är rödlistad “starkt hotad” och strikt skyddad enligt art- och habitatdirektivet. Trots det förföljs den hårt och dödas i såväl legal som illegal jakt. Det kommer att bedrivas licensjakt på varg i Sverige 2024. Totalt får 36 vargar jagas och dödas fördelat på fem län och sex revir i de mellersta och södra förvaltningsområdena. Vargen jagas i grymma jakter. Den jagas av hundar i sitt eget hem, naturen. Flockar skjuts sönder och familjer krossas. Jaktkritikerna har överklagat licensjakterna på varg 2024. Jaktstopp nu!

Skogsharen är rödlistad “nära hotad”. Ändå jagas den. På Svenska Jägareförbundets hemsida kan man läsa: ”Skogsharen är ett mycket uppskattat småvilt och de som jagar hare är ofta djupt engagerade i sin jakt”. Nämnas bör att skogsharen ofta jagas med drivande hund och skjuts ofta med hagelgevär. Varför tillåts ens jakt på skogshare? Det är inte viktigt för människans överlevnad. Det är enbart ett nöje och en fritidssysselsättning. Jaktstopp nu!

Lodjuret är rödlistat “sårbar”. Ändå jagas den i spektakulära jakter där två hundar släpps att jaga lodjuret. Honan har sin årsunge med sig vid tiden för jakten. Ibland skjuts lodjuret ner från ett träd där den sökt freda sig från hundarna.

Läst på svenskjakt.se 2017: “Hundarna fick snabbt upp katten ur daglegan och sedan följde en spännande jakt som efter en stund gick in bland husen i byn. – Ja, lon sprang in bland husen, och vid ett tillfälle jagade hundarna den flera varv runt ett hus, säger Per-Ola Hedlund.”

En mycket liten del av Sveriges befolkning jagar, närmare bestämt ca 2,5 -3 % Av dessa är det en mycket liten del som jagar lodjur. Det är absurt att Sveriges populäraste djur, lokatten, jagas i nöjesjakter och troféjakter där även utländska jägare bjuds in. Vi är många fler som önskar att få se livs levande lodjur. Jaktstopp nu!

Vikare sälen är inte rödlistad men den saknar gynnsam bevarandestatus. Den är bland annat hårt utsatt för klimatförändringar. Trots det jagas den i skyddsjakter, något som enligt WWF riskerar att leda till att vikaren försvinner i förtid från Östersjön. Vikaresälen är en arktisk art som blev kvar i Östersjön för 12 000 år sen. Den är helt beroende av stabil havsis för att kunna föda sina ungar. Därmed hotas den inte bara av jakt utan även av klimatförändringarna då isarna smälter.

Jakten medför också stora risker för skadeskjutning då det kan vara svårt att träffa en säl på havet med ett dödande skott. Vid bom eller skadeskjutning försvinner sälen ner i havet och flyr. Detta kan medföra att sälen dör en långsam, plågsam död.

I början av 1900-talet fanns det ca 180 000 vikare i Östersjön. Nu finns det ca 17 000. Det är således inte sälarna som ökat katastrofalt, utan det är människans fiskeriverksamhet. Hur mycket ska sälbeståndet behöva minska för att tillfredsställa människans girighet och viljan att tömma havet på fisk? Jaktstopp nu!

Vikaresäl, hona med unge
Sälmamma med unge, vikare, på isen

Ejder är en fågel som jagats hårt men som blev fredad från jakt i den senaste jakttidsberedningen. Sedan år 2000 har det svenska beståndet minskat från 315 000 par till endast 59 000 par de senaste åren enligt inventeringen “Sveriges fåglar 2020“. På bara 20 år har alltså antalet minskat med över 80 procent. Några år har jakt på ejder tillåtits trots att arten befunnit sig i fritt fall. Jakt på ejder får aldrig tillåten igen! I ett pressmeddelande sade dåvarande landsbygdsministern Jennie Nilsson att ejderjakten skulle stoppas i väntan på att en internationell förvaltningsplan som skulle tas fram och att regeringen ska återinföra jakten på ejder så snart en sådan är på plats. Ministern ansåg att “jakten har ett kulturellt värde”. Denna jakt där jägare ligger på kobbar och skär eller sitter i en guppande båt och avfyrar hagelsvärm efter hagelsvärm mot ejdrarna. Några dör och kan plockas upp. Andra blir skadeskjutna och försöker rädda sig genom genom att dyka. Plågorna kan bli utdragna. Senare flyter de kanske döda upp på stränderna. Hur kan detta nöjesdödande vara “av kulturellt värde”? Lika kulturellt som tjurfäktning?” Jaktstoppet på ejder måste kvarstå!

69 procent av ryggradsdjuren är borta

De senaste 50 åren har 69 procent av de vilda ryggradsdjuren försvunnit. Av den totala biomassan däggdjur på planeten består de vilda djuren enbart av 4 procent, resten är människor och tamdjur. Du kan agera genom att skriva eller ringa till politiker och Naturvårdsverket och protestera. Kräv jaktstopp för rödlistade arter.

88 318 rödlistade individer sköts 2021!

Listan nedan visar de däggdjur och fåglar som är rödlistade i Sverige. 88 318 rödlistade (utrotningshotade) individer, varav 121 var strikt skyddade enligt art- och habitatdirektivet, har skjutits år 2021. 24 rödlistade arter får skjutas i allmän och/eller licensjakt.

Teckenförklaring till listan:

*  Får jagas i allmän jakt eller licensjakt, enligt Naturvårdsverket.

4 = Art- och habitatdirektivet, bilaga 4; arter som kräver strikt skydd.

5 = Art- och habitatdirektivet, bilaga 5; arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar på grund av exploatering.

Siffror efter komma är registrerade skjutna individer år 2021, genom licensjakt.

Källor: Artfakta.se (SLU), 2023Art- och habitatdirektivet Naturvårdsverket

Viltdata.se

Translate »