Refresh loader

Sveriges vargar hotas av inavelsdepression, tjuvjakt och nu politiker

Home > Aktuellt > Sveriges vargar hotas av inavelsdepression, tjuvjakt och nu politiker

Sveriges vargar hotas av inavelsdepression, tjuvjakt och nu politiker

Jaktkritikerna har skickat ett brev till regeringen och näringsdepartementet med landsbyggdsminister Jennie Nilsson.

Bakgrund: Centerpartiet med stöd av Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater vill ändra reglerna för skyddsjakt på varg i ett tillkännagivande behandlat av miljö- och jordbruksutskottet till regeringen som debatteras i riksdagen den 26 november. Förslaget som går ut på att förenkla för att skjuta vargar, utplåna hela revir och inte ta hänsyn till att vargen är klassad som starkt hotad i Sverige av Artdatabanken i sin senaste lista över rödlistade arter.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet , Liberalerna och Vänsterpartiet har reserverat sig mot förslaget vilket ännu en gång visar vilka partier som vidhåller respekten för Sveriges åtaganden genom EU:s art- och habitatdirektiv, vars syfte är att säkerställa den biologiska mångfalden. EU ställer rigorösa krav för undantag för jakt och dödande av fridlysta djur. Syftet med skyddsdirektivet är att skydda vilda djur – här vargen – från människan och inte tvärtom. Svenska myndigheter har redan blodfläckat kartan med ökat antal skydds- och licensjakter; som under 20 år dödat mer än 6 000 fridlysta rovdjur. Fler dödade än de bara cirka 5 000 rovdjur som idag lever i vårt stora land med 10 miljoner invånare.  Vilda djur utgör bara 4 procent av alla däggdjur – att resten 96 procent är människor och boskap visar forskares statistik över världens arters biomassa. Sedan vår civilisation skapades har 83 procent av alla vilda däggdjur försvunnit och 50 procent av dem enbart de senaste 50 åren.

Vargen har sedan cirka 10 000 år var en del av ”vår” fauna men utrotades nästan innan den 1966 fridlystes. Trots detta och konstaterad inavelsdepression i nutid utsätts vargen för grym tjuvjakt och spektakulära licensjakter som urartat i vad som närmast kan beskrivas som troféjakt där även brott mot mål och mening i CITES-bestämmelser medges (Konventionen mot handel med utrotningshotade arter). Skyddsjakter har ökat katastrofalt i Sverige och Naturvårdsverket har nu infört att även troféer från skyddsjakt, som förut tillfallit Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Naturhistoriska Riksmuseet, ska tillfalla jakträttshavaren. Här ska noteras att skyddsjakt innebär brutala jaktmetoder som annars inte tillåts och i norra Sverige är jakt från helikopter legio. Centerns initiativ ser alltså ut som sista spiken i kistan för den svenska vargen.

Skyddsjakt är en undantagslösning som endast ska kunna bli aktuell när alla andra möjligheter att freda tamdjuren är uttömda. Staten planerar budgetera ytterligare medel för ersättning för skador orsakade av rovdjur. Vi menar att tamdjursägare ska få det myndighetsstöd som behövs utan att tillgripa kortsiktiga och dödliga problemlösningar och att förebyggande metoder måste utvecklas och prioriteras ytterligare.

Genom att ge ytterligare incitament till att utrota vargarna i vårt land undergräver C, M, KD och SD myndigheternas pedagogiska uppgift att förmedla vilka åtaganden Sverige har för att bevara och skydda rovdjuren. Vi oroas av den polariserade debatten och att intresseorganisationer via politisk lobbyism kan driva en hårt rovdjursfientlig politik med ensidigt dödsbringande lösningar i konflikten mellan människor och vilda djur. Dödandet av rovdjur löser inte problemen med klimatförändringar och infrastruktur för landsbygden. Att döda rovdjur framstår som naturfientligt, kortsiktigt och omodernt i vår tid där den världsomfattande pandemin ytterst är en konsekvens av hur människan dominerat naturen och de vilda djuren.

Vi vädjar till politikerna att uppvärdera vetenskapliga rekommendationer och att se värdet i att mera långsiktigt prioritera förutsättningarna för biologisk mångfald som inkluderar rovdjur i Sverige.

Translate »