Refresh loader

Author : Padejagadessida

Home > View all posts by Padejagadessida

Jakthund som driver hare

“Jagade med barnen – då tog vargen hunden” – Detta stod att läsa i Jaktjournalen den 2 februari 2022.

En kvinna tog med sig sin drever och barnen ut i skogen. En bebis på magen och en 4-åring bredvid sig. Hunden som enligt uppgift från ägaren endast driver hare, släpptes lös. Matte tyckte att hon kunde få driva en stund i det vackra vädret.

Jaktkritikerna undrar varför detta ens är tillåtet. Att släppa sin hund lös så att den får driva hare. Hunden tycker det är kul att driva hare tydligen, då ska den ges det nöjet. Men hur tänker man om haren? Den blir utsatt för en lös jakthund – stor eller liten spelar ingen roll. Detta är en störning i naturen som ju är harens enda hem.

Detta tankesätt är inte bara oetiskt menar vi. Det är även omodernt. Att utnyttja vilda djur på detta sätt för att tillfredsställa våra husdjur borde inte få förekomma. Med all forskning som finns idag, som visar att även djur har känslor – hur kan detta synsätt på vilda djur vara tillåtet?

Hunden blev sedan biten av en varg. Så illa att den senare avled. Naturligtvis försvarar vargen sitt revir mot inkräktare. Även här är ett fel begånget – att utsätta sin hund för detta lidande borde inte vara tillåtet. Man borde inte släppa sin hund lös i ett vargrevir för då råkar den med största säkerhet illa ut.

Jaktkritikerna vill att jakt med lös hund förbjuds.

Bli medlem och ge oss ditt stöd. Vi kämpar för alla vilda, jagade djur. Ditt medlemskap gör att vi blir starkare. Fullbetalande medlem kostar 250 kr. Stödmedlem endast 30 kr.

Bli medlem här

71 nyvakna björnar dödade under en månad

Det här är alltså så kallad skyddsjakt i Norrland nu när björnarna vaknar ur sin vintersömn. Av de 71 björnar som skjutits var ett flertal honor. Bland de som skjutits var det bland annat en femårig hona i Åre, en tioårig hona i Boden och en femtonårig hona i Jokkmokk. De flesta honor som får ungar är fem år eller äldre och de får inte ungar varje år. De kan få ungar tills de är ca 20 år. Vet man att de inte hade ungar någonstans när de sköts? En lite hona som sköts i Krokom vägde 13,5 kg.

Flera av hanarna vägde runt 180 kg och de sköts i Jokkmokk och Krokom. En hane väger normalt mellan 100-250 kg. De flesta hanar är runt tio år första gången de parar sig. Parningstiden är nu, från maj till juli. De befruktade äggen fäster inte förrän de går i ide. Den vanligaste dödsorsaken när det gäller vuxna björnar är legal jakt. Till legal jakt räknas licens- och skyddsjakt. Björnar dör också av illegal jakt och de blir påkörda av bilar och tåg. Den 8 maj blev två björnar påkörda i Trehörningsjö av tåget. Det var troligen två ettåriga syskon. Ytterligare en björn sköts i skyddsjakt den 16 maj i Krokom.

När det gäller legal jakt har Naturvårdsverket gjort bedömningen att om björnar som dödas efter beslut om skyddsjakt hålls på ungefär samma nivå försvåras inte så kallad gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket har också bestämt att 14 länsstyrelser får besluta om licensjakt på björn i augusti. Det är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. Hur många björnar det blir vet vi ännu inte. Förra året var antalet som sköts 624 björnar. Tre sköts för mycket i Jämtland där det var godkänt att skjuta 220 björnar. I Värmland där de fick skjuta 3 sköts 1.

Hur kan något som dödar så många hundar utses till världsarv?

Alla måste inse och förstå vad löshundsjakt medför och vilket lidande det orsakar de vilda djuren. Sedan har vi alla skador som jägarna utsätter sina hundar för. Sparkskador, trafikskador, vildsvin som sprättar upp hunden, blir skjuten av en jägare, fastnar i ett gryt eller springer ut på svaga isar och drunknar.

AGRIA försäkrar ca 40 % av hundarna i Sverige. I deras statistik kan man se att under perioden 2018-2022 drunknade 109 hundar. Så drunkningstalet är säkert mycket större. 109 hundar har alltså sprungit ut på svaga isar, ramlat igenom isen och sakta frusit ihjäl. Under samma period dödades/skadades 1047 st. av vildsvin, 498 av andra vilda djur och då är inte varg, lo och björn med i siffrorna, 1129 har dödats eller skadats i trafiken. Alla dessa dog inte omedelbart utan för en del krävdes veterinärvård, många hittades aldrig och fick ligga och självdö någonstans i naturen. 23 st. bara försvann/hittades aldrig och 32 st. skottskadades/dödades av jägare.

Svenska Jägareförbundet vill tillsammans med kennelklubbarna i samtliga nordiska länder och jägarförbunden i Finland att löshundsjakten förklaras som världsarv. 

Jaktkritikerna vill att löshundsjakt förbjuds i Sverige. Vad vill du?

Skriv gärna till Riksantikvarieämbetet, mejladress: registrator@raa.se och vädja till dem att inte klassa löshundsjakt som ett världsarv.

Drunknade109
Dödad/skadad av vildsvin1047
Dödad/skadad av andra vilda djur ( ej björn, lo, varg)498
Dödad eller skadad i trafiken1129
Försvunna23
Skottskadade/dödade av jägare32

AGRIA – Skadestatistik vid jakt för hund

44 björnar dödade i skyddsjakt under en månad

Nu har björnarna börjat vakna ur sina iden. Det har inneburit att 44 björnar har skjutits i skyddsjakt under en månad (sedan 4 april). Samtliga dödade i Norrland. Naturvårdsverket har också beslutat att 14 länsstyrelser Får fatta beslut om licensjakt på björn i augusti.; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. Hur många björnar det blir vet vi ännu inte. Förra året sköts 624 björnar av 622.

Det var Jämtlands län som sköt 3 för många samt 1 för mycket i Västerbotten. I Värmlands sköts 2 färre än vad som var tillåtet (3).I Naturvårdsverket gör bedömningen att förutsatt att andelen björnar som dödas efter beslut om skyddsjakt hålls på liknande nivå under den tid som beslut gäller (till 2026). Naturvårdsverket tror att populationsutvecklingen kommer att vara fortsatt stabil och att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för björn inte försvåras. Högsta förvaltningsdomstolen har också beslutat om avgörande gällande bedömningen enligt jaktförordningen om licensjakt på björn är lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning, mot bakgrund av att sådan jakt enligt art- och habitatdirektivet endast får ske i begränsad mängd (Mål nr 963-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2417-21).

Stoppa löshundsjakt från att klassas som världsarv

Jaktkritikerna vill att löshundsjakt förbjuds i Sverige. Jakt med lös hund orsakar ett stort lidande för de vilda djuren, men även för många av jakthundarna.

Institutet för språk och fornminnen (ISOF) har 2020 beslutat att klassa löshundsjakt som ett immateriellt kulturarv, efter att Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben ansökt. Nu vill Svenska Jägareförbundet tillsammans med kennelklubbarna i samtliga nordiska länder och jägarförbunden i Finland och Norge ta det ett steg längre. De vill att löshundsjakten förklaras som världsarv.  

Vid jakt med lös jakthund förses hunden med en GPS, så att jägarna kan sitta på sina skjutplatser och vänta in bytet. De har via sina mobiler full kontroll var hunden är. De har då även kontroll på var bytet är. Med sina förstärkta hörselskydd kan de även på långt håll, höra hundens skall. Detta fanns inte på våra förfäders tid! Dagens löshundsjakt är inget annat en ett långt och utdraget djurplågeri. Vi hoppas att frågan om att göra löshundsjakt till ett världsarv inte tas upp. Detta handlar om att jägareförbunden vill få status att fortsätta bedriva detta djurplågeri, för att tillfredsställa nöjesjakt och att dessutom kunna tjäna pengar på jaktformen.

En eller flera hundar släpps lösa för att leta upp villebrådet. Hunden vet oftast inte vilket villebråd som ska jagas, utan tar det som är närmast. Det kan alltså vara ett rådjur med en eller flera årsungar som hetsas runt i skogen. Vildsvin får jagas från 1 augusti och därför kan i princip alla djur som är fredade påverkas av den jakten. En hund eller flera kan då jaga ”fel” djur i flera timmar och jägarna har ingen aning om vad som jagas.

Om ett rådjur jagas för hårt och fort, vilket är vanligt med dagens snabba hundar, blir det sjukt. Det kan bli liggandes och plågas till döds av till exempel blod i hjärta och lungor. Hundarna, som är tränade och avlade för att skälla fortsätter att stressa rådjuret och kanske även bita det trots att det ligger. Kommer jägaren inte dit fort nog och tar hand om hunden, är det risk att rådjuret plågas ihjäl. Eftersom jägarna står på sina skjutplatser och inte deltar aktivt i jakten, kommer de aldrig hinna fram och koppla hunden. Många av dagens jägare kommer för kamratskap, avkoppling och för att komma ifrån sin stressade vardag. Ska dessa verkligen få ha kul på djurens bekostnad? De bedriver ju ren nöjesjakt på djurens bekostnad.

Alla måste inse och förstå vad löshundsjakt medför och vilket lidande det orsakar de vilda djuren. Dagens hundar, en del, är stora, snabba och aggressiva. En del är även tränade för att döda.

Sedan har vi alla skador som jägarna utsätter sina hundar för. Sparkskador, trafikskador, vildsvin som sprättar upp hunden, blir skjuten av en jägare, fastnar i ett gryt eller springer ut på svaga isar och drunknar.

AGRIA försäkrar ca 40 % av hundarna i Sverige. I deras statistik kan man se att under perioden 2018-2022 drunknade 109 hundar. Så drunkningstalet är säkert mycket större. 109 hundar har alltså sprungit ut på svaga isar, ramlat igenom isen och sakta frusit ihjäl. Under samma period dödades/skadades 1047 st. av vildsvin, 498 av andra vilda djur och då är inte varg, lo och björn med i siffrorna, 1129 har dödats eller skadats i trafiken. Alla dessa dog inte omedelbart utan för en del krävdes veterinärvård, många hittades aldrig och fick ligga och självdö någonstans i naturen. 23 st. bara försvann/hittades aldrig och 32 st. skottskadades/dödades av jägare.

Vi i Jaktkritikerna vill inte att detta djurplågeri blir klassat som ett världsarv.

Om du inte heller vill det kan du skriva till Riksantikvarieämbetet och argumentera och be dem att inte fatta ett sådant beslut.

Jägarna har så otroligt många andra hjälpmedel, att det inte behövs hundar som springer lösa i skogarna och stressar och skadar viltet. De kan söka upp viltet med kopplade hundar och som förr smyga sig på viltet. Jägareförbundets åsikt att jakten ej är genomförbar utan löshundsjakt, är bara nonsens.

Vad har då en jägare för hjälpmedel, förutom löshundsjakten: en kopplad hund som med sin förträffliga hörsel och luktsinne leder dem till bytet: drönare, viltkameror som registrerar djuren och skickar bilder eller videos direkt till jägarens mobil, informerar om var viltet är och man ser då även att rätt djur jagas, radiokommunikation, hörselskydd som förstärker ljudet och som döljer kommunikationen jägare emellan så djuret inte blir skrämt och flyr, kikarsikten, ljuddämpare, så flera djur kan skjutas på samma pass, IR kameror, termisk optik och sist men inte minst, bygger de höga skjuttorn som gör att de kan gömma sig för villebrådet. Ett klövvilt tittar inte uppåt för att upptäcka faror. Deras faror lever sina liv på marken. De kan även bilda drevkedjor och med höga ljud skrämma bytet mot skyttarna. Dagens bytesdjur har nästan ingen chans att klara sig och effekterna av detta blir att bytesdjur som till exempel älg är snart rödlistad.

Om löshundsjakten blir klassad som världsarv får jägareförbunden ännu mer möjlighet att utveckla, till sin egen fördel, denna nöjesjaktform, utan hänsyn till de vilda djuren, sina egna hundar och oss som är ute i skogen på höstarna och plockar svamp och bär.

Skriv gärna till Riksantikvarieämbetet, mejladress: registrator@raa.se och vädja till dem att inte klassa löshundsjakt som ett världsarv.

Och till sist, bli gärna medlem i Jaktkritikerna, om du inte redan är det. Vi står på de jagade djurens sida. Vi värnar de vilda djuren. Klicka här för att bli medlem.

Ny styrelse vald

Jaktkritikernas årsmöte 2023 hölls lördagen 1 april på Scandic Crown hotell i Göteborg.

Följande styrelse valdes:

Ordförande

Marie Stegard Lind

Ledamöter

Mervi Helles, vice ordförande

Gunilla Svensson, kassör

Christina Åkerblad

Kristina Tyrenius

Susanna Melchior

Arne Ohlsson

Annika Anastassiou

Valberedning

Lise-Lotte Norin

Gunnel Söderback

Tatjana Kontio

Revisorer

Eva Thebo, ordinarie

Daniel Ekblom, suppleant

Holmen skog planerade jakt på högdräktiga älgar

Holmen skog är en av Sveriges största skogsägare. Trots protester från lokala jaktlag planerade Holmen skog jakt på högdräktiga älgkor mitt i vintern. Detta blev känt i januari. Det var tung och djup snö vid det planerade jakttillfället, ca 1,5 meter. Och älgkorna har vid tillfället foster i magen stora som rådjur. Man planerade att skjuta 10 älgkor och 36 kalvar.

Sedan har jakten ändå blåsts av. Men inte på grund av etik och lidande för älgarna, utan för att det finns renar i området som Holmen skog inte vill riskera skrämma bort. Man tar alltså hänsyn till rennäringen men inte för älgarnas skull.

Bli medlem i Jaktkritikerna! Om vi blir fler kan vi göra mer och påverka mer. KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!

Självklart är det stressande för lodjur att jagas av lös hund

I Aktuellt den 1 mars var det en debatt om lodjursjakten mellan Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen och Daniel Ligné från Svenska Jägareförbundet.

Daniel Ligné hävdade då bland annat att:

  • det inte stressande för lodjur att jagas av lösa jakthundar. Det vet han för det har dom “testat på en mängd olika arter”.
  • Anledningen till varför natur- och djurorganisationer är kritiska till just lodjursjakten är att man behöver symbolarter som är gulliga för att få pengar till sin organisation. Man behöver sälar som är hotade och örnar och pilgrimsfalkar.
  • Det går “jättebra för vargstammen och även för lodjursstammen” Han sa även: “Vi har aldrig haft mer säl än någonsin

Isaksson betonade att världen och Sverige befinner sig i en naturkris. Han betonade även lodjurens viktiga funktion i ekosystemet. Till exempel att lodjuret håller klövviltstammar friska. Han sade bland annat att:

  • Jakten är grym, man åker med bil och letar efter spår och ringar in lodjuret. Sen släpper man lösa hundar efter lodjuret. Lodjuret har en kort springsträcka. Hundarna stressar lodjuret in i en bergsskreva. Jägarna kommer fram med hjälp av hundarnas GPS och kan skjuta lodjuret.
  • En annan sak är att man jagar i lodjurens parningstid. Det är nu dom ska para sig. Och de som inte parar sig har sina årsungar med sig. Överlevnaden för ungarna minskar när man skjuter bort mamman.
  • Lodjur reglerar mårdhund och räv på ett naturligt sätt.
  • Jakten är en troféjakt.

Daniel Ligné är en kontroversiell person inom jägareförbundet. Hans titel är Jaktvårdskonsulent. I en blogg skriver han bland annat jakt är det roligaste han vet och att han har tur som bor i världens kanske bästa jaktland. Han är särskilt road av hundjakt och har roat sig med en rad utmaningar under åren. Bland annat bestämde han sig för att han ville “skjuta något i varje landskap”. Han skriver i bloggen “Jag minns särskilt hur vi nötte efter hare i Dalsland och hur jag i århundradets sämsta väder till sist lyckades få död på en and i Blekinges skärgård. Jag har aldrig varit så sjösjuk varken före eller efter det äventyret, men det var kul och helt klart värt det.” 

Artikeln är från 2010 och Ligné skriver att han då sysslar med en “utmaning” som är att skjuta alla arter som finns i den ordinarie jakttidtabellen. Han beskriver sedan hur spännande och svårt och lärorikt det varit att jaga alla dessa olika djurarter, men att han har problem med en art han ännu inte lyckats döda- illern.

Vi hoppas och önskar att Daniel Ligné aldrig fick “nöjet” att döda en iller!

https://blogg.jagareforbundet.se/2010/06/04/wanted-alive-en-iller/

Bli medlem i Jaktkritikerna! Om vi blir fler kan vi göra mer och påverka mer. KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM!

Världsnaturdagen – vi hyllar lodjuret

Lodjuret jagas idag i licensjakt i Sverige. Jaktkritikerna beklagar att så sker. Vi vill inte att lodjuren ska jagas alls, inte i licensjakt och inte i skyddsjakt. Vi vill att all jakt på våra rödlistade, fridlysta lodjur stoppas och förbjuds. Vi har gjort, och fortsätter göra allt vi kan för att bilda opinion mot jakten.

Det skandinaviska beståndet av lodjur tillhör underarten Lynx lynx lynx. Arten invandrade till den Skandinaviska halvön för 9 000 år sedan, vid omkring samma tid som rådjur, älg, vildsvin och rödräv, men efter människa och varg. I historisk tid fanns lodjuret över nästan hela Europa. Utbredningsområdet krympte emellertid efterhand och kring 1960 fanns den kvar bara i delar av Fennoskandinavia och Östeuropa, i Karelen – Belarus samt i och kring Karpaterna. Lodjurens utbredningsområde idag sträcker sig från Västeuropa genom de ryska skogsområdena och söderut till Centralasien och den Tibetanska högplatån.

I Sverige var lodjuret en gång i tiden en ganska utbredd art, men fram till mitten av 1900-talet minskade beståndet kraftigt. Lodjuret hade börjat jagas hårt, men tack vare fridlysning och inplanteringar återhämtade den sig. Idag finns lodjuret i hela Sverige förutom Gotland. Lodjuret kallas ibland för en svensk minitiger och är oerhört populär bland svenskar. Det har flera gånger röstats fram till det populäraste vilda djuret i Sverige.

Underbara, vackra, älskade lodjur – vi önskar att ni och alla andra vilda djur får leva och frodas! Vi fortsätter kämpa för er – på Världsnaturdagen och alla andra dagar!

Translate »